Energie: Proiecte

 • Construcția infrastructurii de alimentare cu apă și de salubritate, precum și eficiența energetică a clădirilor publice

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  43 milioane Euro
  Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
  2018 - 2020
  În curs de desfășurare
  Obiectivul general este de a construi și a pune în funcțiune cel puțin 10 proiecte în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare (AAC) și 8 proiecte în domeniul Eficienței Energetice (EE) a clădirilor publice care sunt construite în bază planificării regionale.
 • Proiectul „Apă Nord Moldova”

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  10.220.400 Euro
  2015 - 2020
  În curs de desfășurare
 • Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  23.41 milioane Euro
  Organizația Națiunilor Unite
  2011 - 2017
  Finalizat
  Proiectul Energie și Biomasă a fost implementat în două etape, având misiunea de a contribui la producerea fiabilă, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, care este una dintre cele mai disponibile surse de energie regenerabilă în Republica Moldova. Printre beneficiarii principali ai Proiectului Energie și Biomasă sunt: 190 de școli, grădinițe și centre comunitare în toate raioanele țării.
 • Guvernarea Apelor în Ţările de Vest ale Europei de Est, Caucaz şi Asia Mijlocie

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  2.276.969 Euro
  2008 - 2010
  Finalizat
  Proiectul contribuie la reducerea poluării, la utilizarea proporţională şi eficace a resurselor limitate de apă, cât şi la îmbunătăţirea calităţii apelor transfrontaliere.
 • Construcția gazoductului Iasi (RO) – Ungheni (MD)

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  2018 - 2018
  Finalizat
  Construcția gazoductului Iasi (RO) – Ungheni (MD) (finalizată în August 2014) a fost susținută financiar cu 7 milioane de euro provenite din fondurile UE de cooperare transfrontalieră ENPI (CBC).
 • Programul de Asistenţă a Politicii Sectoriale în Domeniul Apei

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  35.777.200 Euro
  2009 - 2012
  Finalizat
  Programul acordă sprijin Republicii Moldova în implementarea reformelor în domeniul apei potabile şi a canalizării prin finanţare, asistenţă tehnică şi dialog privind politicile sectoriale pentru activităţile prioritare pentru populaţie şi pentru mediul înconjurător din Republica Moldova.
 • Programul de dezvoltare a utilităţilor de apă din Moldova

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  10.000.000 Euro
  2010 - 2015
  Finalizat
  Proiectul se axează pe îmbunătățirea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare din șase localități selectate (Florești, Hâncești, Leova, Ciadîr - Lunga, Orhei și Soroca) din Republica Moldova. Proiectul este o continuare a strategiei Guvernului Republicii Moldova privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților și completează eforturile Guvernului și ale altor donatori, inclusiv Banca Mondială, UE, Guvernul Republicii Austria, Guvernul Republicii Cehe și Guvernul Suediei de a spori pe termen lung investițiile în sectorul apei din afara orașului Chișinău.
 • Facilitatea de Finanțare a Eficienței Energetice în sectorul rezidențial din Moldova (MoREEFF)

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  4.443.600 Euro
  2011 - 2018
  Finalizat
  Obiectivul acestui proiect este creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Republica Moldova, unde există un mare potențial de economisire a energiei.
 • Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  2,885,401 Euro
  2018 - 2018
  Finalizat
  În cadrul proiectului "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni" vor fi reabilitați cca 12.2 km de apeduct, vor fi extinse rețelele de apeduct cu peste 5.4 km și respectiv circa 5.6 km.
 • Reabilitarea reţelei de transport Î.S. Moldelectrica

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  6.000.000 Euro
  2013 - 2017
  Finalizat
  Scopul proiectului constă în reabilitarea rețelei energetice interne a Î.S. "Moldelectrica", operatorul sistemului de transport al Republicii Moldova, pentru a consolida interconexiunile regionale și pentru a dezvolta comerțul cu energie electrică regională.
 • Ecologizarea Economiilor în Vecinătatea Estică (EaP-GREEN)

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  10.000.000 Euro
  2013 - 2018
  Finalizat
 • A doua fază a Facilităţii de Finanţare a Eficienţei Energetice Durabile în Moldova (MoSEFF2)

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  2011 - 2017
  Finalizat
  Dependența ridicată a Republicii Moldova de sursele externe de energie, împreună cu utilizarea incorectă a energiei la nivelul utilizatorilor finali, precum și starea precară a infrastructurii energetice, determină o intensitate ridicată a emisiilor de carbon și costuri care ar putea fi reduse prin îmbunătățirea practicilor de eficiență energetică și prin promovarea utilizării surselor regenerabile de energie (în special biomasa din deșeuri agricole). MoSEFF oferă finanțare pe termen lung băncilor participante la nivel local, care apoi le împrumută clienților pentru proiecte individuale, destinate să reducă consumul de energie și emisiile de CO2, precum și să îmbunătățească utilizarea energiei în industrii, agroindustrii, ÎMM-uri clădiri comerciale.
 • Proiect de demonstrare cuprinzătoare pentru dezvoltarea energiei durabile în oraşul Orhei

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  767.699 Euro
  2014 - 2018
  Finalizat
 • Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din or. Ungheni

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  1,753,39 Euro
  Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
  2014 - 2015
  Finalizat
  Consolidarea măsurilor de eficiență energetică ale clădirilor, inclusiv a acoperișului, instalarea unui sistem eficient de ventilare și condiționare a aerului, instalarea unui sistem eficient de încălzire, și a unei rețele de distribuție a energiei electrice, instalarea unui sistem de iluminare cu LED și măsuri complementare (managementul apelor pluviale, pavarea curții, renovarea toaletelor, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, crearea accesului persoanelor cu dizabilități).
 • Green light Moldova – modernizarea și economisirea energiei în domeniul iluminatului stradal

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  2015 - 2018
  Finalizat
 • Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti din Republica Moldova

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  5.000.000 Euro
  Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei (ADA)
  2010 - 2016
  Finalizat
  Obiectivul Proiectului a fost să ofere oamenilor din localitățile Nisporeni, Vărzărești și Grozesti apă potabilă sigură și în cantitate suficientă; să creeze o instituție capabilă să opereze, să gestioneze și să mențină în mod durabil noua infrastructură.
 • Constituirea Alianţelor de Eficienţă Energetică Locale (CAEEL)

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  993.343 Euro
  2015 - 2018
  Finalizat
 • (PSPS) "Asistență pentru Reforma Sectorului Energetic"

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  36.246.250 Euro
  2011 - 2014
  Finalizat
 • Creşterea Eficienţei Energetice în municipiile Chişinău şi Sevastopol în baza experienţei pozitive existente

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  2009 - 2013
  Finalizat
 • Programul de sprijin al politicii sectoriale (SPSP) - Formularea studiului

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  98.957 Euro
  2010 - 2011
  Finalizat
 • Un mediu transfrontalier curat prin crearea unui sistem de colectare selectivă şi a unei staţii de sortare pentru deşeuri în zona oraşului Anenii Noi

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  259.276 Euro
  2008 - 2010
  Finalizat
 • Armonizarea standardelor de electricitate

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  1.477.930 Euro
  2009 - 2011
  Finalizat
 • Sprijinul pentru integrarea pieței de energie și energia durabilă, SEMISE

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  5.575.157 Euro
  2009 - 2012
  Finalizat
 • Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în orașul Fălești

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  233.105 Euro
  2008 - 2010
  Finalizat