Energie: Proiecte

 • Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și eficiența energetică în clădirile publice

  Economie mai puternică
  Energie
  39 800 000 EUR
  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
  2018 - 2021
  În curs de desfășurare
  Cu suportul Uniunii Europene, populația Republicii Moldova va beneficia de servicii publice îmbunătățite în domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare (AAC), precum și proiecte de Eficiență Energetică (EE) în clădirile publice. Astfel, în cadrul proiectului se vor construi și vor fi puse în exploatare 10 sisteme de Aprovizionare cu Apă și de Canalizare, la fel vor fi implementate 8 proiecte de Eficiență Energetică în școli din întreaga țară. 
 • Reabilitarea Termică a Clădirilor Educaționale din Cantemir – CanTREB

  Societate mai puternică
  Energie
  842, 800 EUR
  Primăria Cantemir în parteneriat cu Alianța pentru eficiență energetică și energia regenerabilă
  2018 - 2020
  În curs de desfășurare
  Scopul proiectului: îmbunătățirea eficienței energetice și a confortului în 4 clădiri publice din Cantemir  prin implementarea măsurilor de izolare termică a cădirilor, instalarea a controlului individual al punctelor de încălzire, instalarea colectoarelor solare și a panourilor fotovoltaice, schimbarea și modernizarea sistemului de iluminare internă. Acestea sunt parte a Planului local de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED), implementat de Primăria Cantemir cu scopul de a reduce consumul de energie și CO2 cu 20%.
 • Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  23 410 000 EUR
  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
  2011 - 2018
  Finalizat
  Proiectul Energie și Biomasă a fost implementat în două etape, având misiunea de a contribui la producerea fiabilă, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, care este una dintre cele mai disponibile surse de energie regenerabilă în Republica Moldova. Printre beneficiarii principali ai Proiectului Energie și Biomasă sunt: 190 de școli, grădinițe și centre comunitare în toate raioanele țării.
 • Facilitatea de finanțare a eficienței energetice rezidențiale din Moldova (MoREEFF)

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  4 700 000 Euro
  BERD
  2011 - 2018
  Finalizat
  Obiectivul acestui proiect este creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Republica Moldova, unde există un potențial mare de economisire a energiei.
 • Proiect de reabilitare a rețelei de transport Moldelectrica

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  6 000 000 Euro
  BERD
  2013 - 2017
  Finalizat
  Scopul proiectului este de a reabilita rețeaua de transport intern de energie electrică a Moldelectrica, operatorul de sistem moldovenesc de stat, pentru a consolida interconexiunile regionale și a dezvolta comerțul cu energie electrică regională.
 • A doua etapă a Facilității de finanțare a eficienței energetice durabile din Moldova (MoSEFF2)

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  4 700 000 €
  BERD
  2011 - 2017
  Finalizat
  Dependența ridicată a Moldovei de sursele externe de energie, împreună cu energia pierdută la nivelul utilizatorului final și starea precară a infrastructurii energetice determină o intensitate ridicată de carbon și costuri, care ar putea fi reduse prin îmbunătățirea practicilor de eficiență energetică și prin promovarea utilizării surse de energie regenerabilă (în special biomasă din agricultură). MoSEFF oferă finanțe pe termen lung băncilor locale participante, care apoi împrumută aceste fonduri clienților lor pentru proiecte individuale concepute pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de C02, precum și pentru îmbunătățirea utilizării energiei în industrii, IMM-uri, agro-industrie și clădiri comerciale.
 • Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din or. Ungheni

  Conectivitate mai puternică
  Energie
  1,753,39 Euro
  Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
  2014 - 2015
  Finalizat
  Consolidarea măsurilor de eficiență energetică ale clădirilor, inclusiv a acoperișului, instalarea unui sistem eficient de ventilare și condiționare a aerului, instalarea unui sistem eficient de încălzire, și a unei rețele de distribuție a energiei electrice, instalarea unui sistem de iluminare cu LED și măsuri complementare (managementul apelor pluviale, pavarea curții, renovarea toaletelor, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, crearea accesului persoanelor cu dizabilități).
 • Promovarea strategiilor de dezvoltare durabilă în domeniul tehnologiilor de energie renovabilă prin pilotarea subproiectelor demonstrative bazate pe utilizarea energiei solare și a deșeurilor agricole

  Economie mai puternică
  Energie
  1 500 000 EUR
  Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM)
  2010 - 2013
  Finalizat
  Obiectivul principal este de a depăși barierele de utilizare a tehnologiilor care folosesc energia solară și biomasa prin demonstrarea exemplelor de practici bune viabile ca alternativă gazului natural și cărbunelui și ca o modalitate durabilă de protecție a mediului ambiant și soluționarea problemelor de aprovizionare energetică în localitățile rurale.