Administrație Publică: Proiecte

 • Suport la implementarea Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene 2019 - 2021

  Guvernanță mai puternică
  EUR 10,991,480
  B&S Europe
  2019 - 2022
  În curs de desfășurare
  Obiectivul principal al proiectului este de a acorda suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea agendei sale de reforme; în speță, asistență în consolidarea capacităților necesare pentru implementarea Acordului de Asociere (AA), inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), precum și de a asigura următoarele acțiuni post-liberalizare a regimului de vize.
 • AGREED - Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării

  Societate mai puternică
  € 479 038
  Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală – ALDA
  2019 - 2021
  În curs de desfășurare
  Proiectul își propune să consolideze capacitatea autorităților locale din Moldova, de a efectua o guvernare transparentă și participativă în comunitățile lor, cu o referire specifică la procesul de elaborare a politicilor legate de viitoarea reformă de descentralizare. Obiectivele sunt:
 • Consolidarea procesului de elaborare a politicilor în contextul punerii în aplicare a Acordului de Asociere

  Guvernanță mai puternică
  1,825,000.00 EUR
  Un consorțiu între Lattanzio Advisory SpA (lider de consorțiu), Particip GmbH, Linpico și Agriconsulting Europe S.A.
  2018 - 2020
  În curs de desfășurare
  Proiectul va susține în mod direct trei instituții principale (Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor) pentru îndeplinirea sarcinilor care se referă la elaborarea politicilor, care implică toate etapele procesului de elaborare a politicilor, începând cu identificarea necesităților, elaborarea de politici, calcularea costurilor, proiectarea bugetului și aprobarea actelor juridice necesare pentru punerea efectivă în aplicare a politicilor.
 • Sprijin pentru dezvoltarea capacităților profesionale și motivarea angajaților administrației publice în Republica Moldova

  Guvernanță mai puternică
  1 994 200 EUR
  CPM International OU (Estonia)
  2018 - 2020
  În curs de desfășurare
  Obiectivul general al proiectului este de a contribui la procesul de reformă a administrației publice din Moldova, prin îmbunătățirea eficienței, eficacității și responsabilității Administrațiilor Publice la nivel național și sub-național, în conformitate cu principiile europene ale administrației publice definite prin Programul SIGMA și îmbunătățirea capacităților profesionale și a motivației angajaților publici. Echipa proiectului sprijină îmbunătățirea sistemului existent a funcționarilor publici, cu sfaturile autorității responsabile (Cancelaria de Stat) în revizuirea sistemului normativ și a sistemului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici. Echipa proiectului este formată din experți Senior și Junior din diverse domenii, inclusiv experți juridici, de consolidare a capacităților profesionale și experți de formare din mai multe țări UE și IPA, cît și din Republica Moldova.
 • Sprijin în procesul de reformă a administrației publice

  Guvernanță mai puternică
  2 794 400 EUR
  Corporate & Public Management Consulting International OU
  2018 - 2020
  În curs de desfășurare
  Obiectiv general este îmbunătățirea capacităților instituționale și a capacităților resurselor umane ale autorităților publice centrale și locale de a elabora și implementa politici bazate pe dovezi și de a asigura prestarea eficientă și eficace a serviciilor administrative de înaltă calitate, în conformitate cu principiile europene ale administrației publice.
 • Asistență tehnică pentru susținerea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova

  Economie mai puternică
  EUR 1 799 900
  Societatea Geografică Italiană – Secția de Cercetare și Dezvoltare (URS); Institutul Italian de Statistică - ISTAT; Statistica - Polonia; Statistica - Danemarca.
  2019 - 2021
  În curs de desfășurare
  Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacităților Biroului Național de Statistică (BNS) al Republicii Moldova pentru o aliniere efectivă la normele și standardele UE, în conformitate cu capitolul 6 al Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, inclusiv generarea sistematică a datelor dezagregate după gen și vârstă, acolo unde este cazul.
 • Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova pentru procesul de aproximare la EU

  Guvernanță mai puternică
  1 500 000 €
  Cancelaria Camerei Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe Oficiul Asambleei Naționale din Ungaria Cancelaria Consiliului Național al Republicii Slovace
  2017 - 2017
  În curs de desfășurare
  Obiectivul principal al proiectului este de a facilita implementarea Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova.
 • Asistență în implementarea programului „Misiunea Înalților Consilieri UE 2016 – 2018”

  Guvernanță mai puternică
  13 416 000 Euro
  Consorțiul European condus de Business and Strategies in Europe S.A (Belgia)
  2016 - 2018
  Finalizat
  Proiectul vizează consolidarea procesului de elaborare a politicilor la nivel sectorial, planificarea strategică și sporirea capacităților de gestionare a politicilor, sporirea cunoștințelor și conștientizării părților interesate cu privire la politicile, legislația și reglementările UE.
 • Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova

  Guvernanță mai puternică
  1 200 000 Euro
  Oficiul Federal de Administrare (BVA) Ministerul Finanțelor Publice din România (MFP), Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
  2018 - 2018
  Finalizat
    Obiectivul general al proiectului Twinning este de a îmbunătăți managementul finanțelor publice prin consolidarea mediului de control intern și audit în sectorul public din Republica Moldova, în conformitate cu cele mai bune practici ale UE.
 • Proiectul Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ALFC)

  Guvernanță mai puternică
  1.122.515 Euro
  2014 - 2016
  Finalizat
   Scopul proiectului este de a îmbunătăți sistemul de cartografiere în conformitate cu standardele UE și cu cele mai bune practici internaționale de gestionare a datelor geografice.
 • Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova

  Guvernanță mai puternică
  1 945 049 67 Euro
  GFA CONSULTING GROUP GMBH
  2014 - 2017
  Finalizat
  Obiectivul general al proiectului a fost să sprijine Moldova în avansarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale cu accent pe dezvoltarea politicii, cadrului legal și instituțional pentru o dezvoltare eficientă a regiunilor Moldovei.
 • Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației

  Guvernanță mai puternică
  290 131 25 EUR
  Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”
  2017 - 2019
  Finalizat
  Obiectivul general al proiectului a fost de a permite societății civile să evalueze și să monitorizeze cu bani publici cheltuiți prin achizițiile publice, facilitând dialogul politic dintre autorități și OSC.