Justiție și Poliție: Proiecte

 • Sprijinirea prevenirii eficiente și combaterii corupției în sectorul justiției

  Guvernanță mai puternică
  2.000.000 Euro
  Compania de consultanță Hulla and co Human Dynamics KG
  2018 - 2020
  În curs de desfășurare
  Obiectivul principal al acestui proiect este accelerarea reformei durabile a sectorului justiției din Republica Moldova prin sprijinirea implementării legislației de prevenire și combatere a corupției în sectorul justiției.
 • Promovarea Activității Poliției bazată pe Drepturile Omului în Republica Moldova

  Societate mai puternică
  490 790 EUR
  Fundația Soros-Moldova
  2018 - 2021
  În curs de desfășurare
  Proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”, va fi implementat timp de 3 ani. Proiectul va contribui la asigurarea unui echilibru între standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și necesitatea asigurării ordinii și securității publice.
 • Proiectul național PGG II “Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actul de justiție în conformitate cu standardele europene, în particular pentru combaterea discriminării”

  Guvernanță mai puternică
  655 000 Euros
  Consiliul Europei, Divizia de Implementare Națională a Drepturilor Omului, DG I
  2019 - 2021
  În curs de desfășurare
  Actul de justiție la nivel național este mai bine racordat la standardele europene în sfera discriminării.
 • Promovarea Activității Poliției bazată pe Drepturile Omului în Republica Moldova

  Societate mai puternică
  EUR 490,790.00
  Soros Foundation Moldova
  2018 - 2021
  În curs de desfășurare
  Proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”, va fi implementat timp de 3 ani. Proiectul va contribui la asigurarea unui echilibru între standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și necesitatea asigurării ordinii și securității publice.
 • Consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

  Guvernanță mai puternică
  999,911.32 Euro
  The German Foundation for International Legal Cooperation and Ministry of Justice of Latvia
  2017 - 2020
  În curs de desfășurare
  Obiectivul general al acestui Proiect este asigurarea unui înalt nivel de protecție a datelor cu caracter personal și respectarea dreptului la viață privată în Republica Moldova, în conformitate cu cadrul legal și standardele Uniunii Europene. Al doilea scop important este sprijinirea schimbului legal de date cu caracter personal între statele membre UE și Republica Moldova dincolo de luna mai 2018, când în statele membre UE se va aplica direct Regulamentul general privind protecția datelor și cînd urmează să fie transpusă în legislația națională Directiva 2016/680.
 • Proiectul Twinning UE “Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului de poliție din Republica Moldova”

  Guvernanță mai puternică
  2.000.000 EUR
  Departamentul de Poliție din cadrul Ministerului de Interne al Lituaniei, Poliția Națională a Poloniei
  2019 - 2021
  În curs de desfășurare
  Proiectul Twinning se axează pe domeniul de aplicare a legii, în special, pe instruirea inițială și continuă a ofițerilor și subofițerilor de poliție. Îmbunătățirea instruirii inițiale și continue a personalului de poliție urmează să conducă la o performanță profesională mai bună, ceea ce, în final, servește intereselor cetățenilor țării. Luând în considerare rezultatele obligatorii propuse, proiectul a fost structurat în patru componente:
 • Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova

  Guvernanță mai puternică
  480 000 EUR
  Promo-LEX Association
  2018 - 2021
  În curs de desfășurare
  Obiectivul principal al acțiunii este de a consolida responsabilizarea, eficiența și transparența reformei Poliției în Republica Moldova.  
 • Suport UE pentru reforma poliției în Republica Moldova (Suport Bugetar)

  Guvernanță mai puternică
  57 000 000 EUR
  Guvernul RM/ Ministerul Afacerilor Interne
  2017 - 2020
  În curs de desfășurare
  La 14 decembrie 2016, Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova au încheiat un program de sprijin bugetar care va reforma substanțial și va sprijini forțele poliției țării.
 • Suport pentru reforma poliției în Republica Moldova

  Guvernanță mai puternică
  2 699 400 EUR
  B&S Europe în Consortium cu ICMPD și IRZ
  2018 - 2021
  În curs de desfășurare
  Susținerea implementării depline a Contractului UE privind reforma sectorului poliției:
 • Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești în Moldova

  Guvernanță mai puternică
  2 778 784 Euro
  Consorțiul condus de GIZ (Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei)
  2014 - 2018
  Finalizat
  Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini implementarea durabilă a reformei sectorului justiției în Moldova și de a spori eficiența sistemului judiciar și a altor agenții din sectorul justiției.
 • Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală

  Guvernanță mai puternică
  1 959 750 Euro
  Consorțiul condus de compania Archidata Srl (Italia) împreună cu European Profiles SA (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A (Belgia)
  2016 - 2018
  Finalizat
  Proiectul este împărțit în șase componente. Prima componentă se referă la sensibilizarea cu privire la importanța drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și la impactul criminalității în materie de DPI asupra societății. În timp ce componentele de la 2 până la 5 implică dezvoltarea unui sistem IT ca să asigure respectarea DPI. În final, a șasea componentă se referă la promovarea indicațiilor geografice.
 • Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova

  Guvernanță mai puternică
  2,690,338.00 Euro
  Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Reforma Penală Internațională, Comitetul Helsinki din Olanda (NHC), Institutul de Reforme Penale (IRP)
  2014 - 2018
  Finalizat
  Domeniile principale de intervenție ale proiectului se referă la: Sprijin pentru modernizarea instituțiilor beneficiare în conformitate cu prevederile documentelor strategice pentru sectorul justiției; Profesionalizarea personalului din penitenciare, de probațiune și sistemului de executare; modernizarea programelor de instruire și evaluarea performanțelor; Asistență în asigurarea, modernizarea și îmbunătățirea condițiilor pentru o reabilitare eficientă și reintegrarea socială a foștilor deținuți; Asistență și expertiză în îmbunătățirea cadrului organizatoric și legal, precum și a procedurilor și activităților de reglementare în cadrul instituțiilor beneficiare; promovarea celor mai bune practici; Dezvoltarea standardelor etice eficiente de comportament în instituțiile beneficiare; Sprijin pentru îmbunătățirea cooperării cu societatea civilă și alți parteneri de dezvoltare.
 • Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în vederea consolidării capacității laboratoarelor medico-legale ale Ministerului Afacerilor Interne

  Guvernanță mai puternică
  4 424 231.19 Euro
  Agrotec SpA.​
  2015 - 2016
  Finalizat
  Obiectivul general al contractului este de a furniza echipamente specifice laboratoarelor medico-legale ale Ministerului de Interne, pentru a construi capacitatea acestor laboratoare.
 • Programul de cooperare al poliției pentru parteneriatul estic

  Guvernanță mai puternică
  5,000,000 EUR
  Ministerul de Interne din Polonia, în numele Comisiei Europene
  2013 - 2018
  Finalizat
  Programul de cooperare al poliției pentru Parteneriatul Estic a fost un program regional cu Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia și Azerbaidjan.