Sănătate și Incluziune Socială: Proiecte

 • Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului

  Societate mai puternică
  559 968 Euro
  Keystone Moldova
  2016 - 2019
  În curs de desfășurare
  Obiectivul principal al proiectului este de a respecta și dezvolta sistemul protecției sociale dintre ambele maluri ale Nistrului și UTA Găgăuzia.
 • Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern

  Conectivitate mai puternică
  2 117 578 EUR
  Fundația Soros-Moldova
  2018 - 2021
  În curs de desfășurare
  Scopul proiectului este abilitarea organizațiilor societății civile pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare, care vizează promovarea incluziunii sociale a copiilor din grupuri vulnerabile și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, în parteneriat cu autoritățile publice. 
 • Parteneriatul pentru Buna Guvernare faza II: Proiect regional “Consolidarea accesului la justiție pentru victimele discriminării, infracțiunilor motivate de ură si discursurilor de ură din țările Parteneriatului Estic”

  Societate mai puternică
  940 000 EUR
  Consiliul Europei
  2019 - 2021
  În curs de desfășurare
  Legislația pe temele proiectului va fi imbunătățită și aliniată standardelor europene în materie de drepturile omului.
 • Sala de muzică (GaMoCon)

  Societate mai puternică
  6727.25 Euro
  NGO "Helal Ornek"
  2018 - 2018
  Finalizat
  Within the framework of the project, was created a music room where young people (including marginals) can spend their leisure time profitably, realize their creative potential, and also get an opportunity to express themselves through music. Besides, youth get an opportunity to visit music room just to listen to music or learn to play musical instruments, but marginalized communities can more easily socialize.
 • Consolidarea Agenției de Transplant din Republica Moldova şi armonizarea legislativă în sfera calităţii şi siguranţei substanţelor de origine umană

  Societate mai puternică
  1.200.000 Euro
  Agenţia de Biomedicină din Franţa (ABM), Institutul de Donație și Transplant (DTI), Organizația Catalană de Transplant (OCATT), Angenția din Franța ADECRI, o fundație publică spaniolă FIIAPP
  2013 - 2015
  Finalizat
  Transplantul de organe, țesuturi și celule umane este un domeniu al medicinei în puternică dezvoltare, și oferă mari oportunități pentru tratarea bolilor considerate incurabile până acum. Obiectivul general al proiectului a fost de a contribui la o mai bună calitate și siguranță a transplantului de organe, țesuturi și celule umane în Republica Moldova.
 • Centrul de sănătate Varnița care oferă servicii medicale persoanelor de pe ambele maluri ale Nistrului (Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii)

  Societate mai puternică
  155.629 Euro
  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
  2017 - 2017
  Finalizat
  Centrul de Sănătate din satul Varnița a devenit mai spațios, fiind construită o nouă anexă cu saloane de fizioterapie, săli de diagnosticare și cabinete medicale de familie. Acum, peste 13.000 de persoane - localnici și, de asemenea, din Tiraspol, Bender sau Slobozia vor primi consultări și îngrijire de zi, fără a mai petrece ore așteptându-și rândul. Noua anexă a fost construită cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul Programului "Susținerea măsurilor de promovare a încrederii", implementat de PNUD.
 • O mai bună gestionare a mobilității profesioniștilor din domeniul sănătății în Republica Moldova

  Societate mai puternică
  2,000,000.00 Euro
  Organizația Mondială a Sănătății
  2011 - 2015
  Finalizat
  Finanțat în cadrul Programului Anual de Acțiune 2010 pentru cooperarea cu țări terțe în domeniile migrației și azilului, proiectul este bine aliniat la politica UE de cooperare pentru dezvoltare a Moldovei. Începând cu data de independență, aproximativ 40% din forța de muncă din domeniul sănătății a renunțat la muncă și a migrat în alte sectoare economice sau în străinătate. Sistemul educațional existent ar putea să suplimenteze aceste pierderi, dar până la 1/3 dintre absolvenți, în unele cazuri, nu par să fie interesați să înceapă cariera profesională în sistemul de sănătate, ceea ce duce la o irosire considerabilă a inteligenței și la exodul de creiere. Proiectul va contribui la consolidarea sistemului de management al personalului medical și la integrarea fluxurilor de migrație prin mecanisme de mobilitate circulară. Principalul partener al proiectului este Ministerul Sănătății (MS), cu structuri afiliate care se ocupă de managementul resurselor umane pentru sănătate și un număr mare de părți interesate, variind de la ministerele de resort la instituțiile academice și organizațiile societății civile. Toți actorii implicați în proiect sunt foarte interesați de rezultatele proiectului și îl sprijină pe deplin
 • Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor locale de asistență pentru persoanele cu dizabilități: sprijinirea reformei descentralizării

  Societate mai puternică
  241.401 Euro
  Asociația Internațională Keystone în Moldova, (Keystone Moldova)
  2012 - 2014
  Finalizat
  Proiectul promovează o societate incluzivă și împuternicită prin parteneriate public-private în cinci raioane, pentru a îmbunătăți furnizarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora. Această acțiune are drept scop sprijinirea agendei de reformă a descentralizării și subliniază transferul eficient de competențe și proprietate către autoritățile locale (Anenii Noi, Dubăsari, Fălești, Ungheni, Sîngerei); și va promova dezvoltarea durabilă a serviciilor disperat de necesare.
 • Consolidarea răspunsului actorilor nestatali la nevoile crescânde ale femeilor care consumă droguri

  Societate mai puternică
  649 500 EUR
  2011 - 2015
  Finalizat
  Obiectivul general al proiectului este de a construi capacitatea actorilor nestatali (ANS-uri) de a se angaja în promovare și de a oferi servicii femeilor consumatoare de droguri care să le sporească accesul la testarea, tratamentul și prevenirea transmiterii HIV de la mamă la copil.
 • Dezvoltarea asistenței de scurtă durată a copiilor cu dizabilități în Moldova

  Societate mai puternică
  219,634 Euro
  Parteneriate pentru fiecare copil
  2011 - 2012
  Finalizat
  Scopul proiectului a fost de a spori capacitatea sistemului de protecție socială din Moldova în abordarea drepturilor copiilor cu dizabilități privind asistența socială familială de calitate, prin dezvoltarea unui model de îngrijire de scurtă durată a copiilor cu dizabilități în 2 regiuni din țară și prin pilotarea și integrarea acestui model în sistemul local de protecție a copilului și în politicile naționale.
 • Sală de sport pentru cele mai vulnerabile sectoare ale societății din orașul Comrat (GaMoCon)

  Societate mai puternică
  9158 Euro
  Asociația Obștească „Generația Europeană Sănătoasă” (Healthy European Generation)
  2018 - 2018
  Finalizat
  Ideea principală a proiectului este crearea unei săli sportive cu lecții gratuite de arm-wrestling și sporturi de contact pentru copii, adolescenții, pensionarii din orașul Comrat, precum și organizarea de concursuri la arm-wrestling și sporturile de contact. Sala sportivă va accepta toți solicitanții care nu au probleme de sănătate. Sporturile de contact dezvoltă tărie de caracter și reziliență, capacitatea de atingere a obiectivelor și respectul față de adversar la generația tânără. Am implicat Departamentul Tineretului și Sportului și voluntari ca parteneri de proiect.
 • Evaluarea capacității și modernizarea Spitalului Clinic Republican (SCR)

  Societate mai puternică
  3,000,000.00 Euro
  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale/Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
  2008 - 2013
  Finalizat
  Modernizarea Spitalului Clinic Republican (SCR) este o intervenție extrem de relevantă a mai multor donatori, deoarece în SCR s-au desfășurat doar lucrări mici de reparații, realizate acum 30 de ani. Subvenția UE, alocată prin Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate (FIV) în valoare de 3 milioane de euro, contribuie la implementarea acestui proiect.
 • Consolidarea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ca agenţie de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale şi activităţii farmaceutice

  Societate mai puternică
  1.100.000 Euro
  Ministerul Sănătății al Republicii Lituania; Agenția de Control a Medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătății al Republicii Lituania; Oficiul de Înregistrare a Medicamentului, Dispozitivelor Medicale și a Produselor Biocide din Republica Polonăс
  2017 - 2019
  Finalizat
  Obiectivul general al Proiectului de Înfrățire finanțat de UE „Consolidarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova ca agenție de reglementare în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice” constă în implementarea completă și corectă a acquis-ului UE în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale și pregătirea Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (AMDM) a Republicii Moldova pentru aderarea la rețeaua agențiilor de reglementare a UE ca partener egal.
 • Asistență tehnică și activități de consolidare a capacității în sectorul sănătății între ambele maluri ale Nistrului

  Societate mai puternică
  1.500.000 Euro
  Organizația Mondială a sănătății, sediul în Republica Moldova
  2015 - 2018
  Finalizat
  Obiectivul general al acțiunii este de a îmbunătăți starea de sănătate a populației din Republica Moldova, în special în regiunea transnistreană și de a contribui la armonizarea standardelor de sănătate între cele două maluri ale Nistrului prin întărirea analizei politicii de sănătate și a capacităților de planificare a acțiunilor printre autoritățile din domeniul sănătății, dar și prin îmbunătățirea serviciilor de sănătate publică și a acțiunilor privind bolile netransmisibile care să respecte orientările și standardele internaționale.
 • Reintegrarea socială a persoanelor în etate vulnerabile și marginalizate din comunitățile rurale din sudul Moldovei

  Societate mai puternică
  249.085 Euro
  HelpAge International, organizația "Respiraţia a doua pentru Moldova", "Inițiativa Socială Rurală"
  2005 - 2007
  Finalizat
  Proiectul a avut ca scop creșterea reintegrării sociale a persoanelor în etate vulnerabile și marginalizate în societatea moldovenească prin consolidarea organizațiilor societății civile din comunitățile rurale din sudul Moldovei și facilitarea angajării acestor persoane atât la nivel local, cât și la nivel național. Proiectul a sprijinit un ONG din regiunea de nord a țării pentru a oferi cunoștințe de specialitate în cadrul unei rețele în curs de dezvoltare din Moldova, în timp ce colabora îndeaproape cu un ONG din sud pentru a sprijini persoanele în etate din zonele rurale.
 • Centrul de caritate „Carry good” (GaMoCon)

  Societate mai puternică
  7825 Euro
  OSC „Femeile Comratului”
  2018 - 2018
  Finalizat
  Acest proiect vizează crearea unei instituții de asistență pentru persoanele neajutorate. Centrul va colecta haine de la populație, le va spăla și sorta pentru a le distribui oamenilor aflați în dificultate.