Societatea Civilă și Drepturile Omului: Proiecte

 • Dezvoltarea Societății Civile Din Uta Găgăuzia

  Societate mai puternică
  606,077.96 Euro
  Fundația Soros Moldova
  2017 - 2019
  În curs de desfășurare
  Scopul principal al proiectului este de a acorda asistență organizațiilor societății civile în UTA Găgăuzia pentru a le permite să monitorizeze și să influențeze prioritățile de dezvoltare la nivel local și național și să construiască punți între organizațiile societății civile și autoritățile locale din UTA Găgăuzia și din alte regiuni ale Moldovei.
 • Sporirea respectării drepturilor femeilor în Republica Moldova prin combaterea violenței bazate pe gen

  Societate mai puternică
  368,421.00 Euro
  Asociația Promo-LEX
  2016 - 2019
  În curs de desfășurare
  Proiectul este implementat de trei organizații care printr-un efort comun încearcă să combată violența pe bază de gen în Moldova.
 • Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării

  Societate mai puternică
  2,100,24.80 Euro
  Fundația Est-Europeană
  2018 - 2020
  În curs de desfășurare
  Proiectul va contribui la dezvoltarea economică și socială durabilă a Moldovei prin implicarea activă a societății civile și a altor actori socio-economici, acordând atenția cuvenită Acordului de Asociere și DCFTA. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Businessului European, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, HelpAge International și Centrul de Inovare şi Dezvoltare Socială.
 • Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova

  Societate mai puternică
  380,000 Euro
  Institutul pentru Inițiativele Rurale (IRI)
  2017 - 2020
  În curs de desfășurare
  Proiectul își propune să consolideze protecția drepturilor omului și să combată discriminarea minorităților etnice în Republica Moldova. 
 • Asistență Tehnică pentru susținerea dezvoltării Organizațiilor Societății Civile din Republica Moldova

  Societate mai puternică
  860,500.00 Euro
  Centrul pentru Familie și Îngrijirea copiilor (KMOP) led consortium
  2017 - 2020
  În curs de desfășurare
  Scopul proiectului este de a oferi Asistență Tehnică Beneficiarilor de Granturi din partea UE și potențialilor beneficiari ai Fondului Societății Civile pentru implementarea proiectelor finanțate de UE.
 • Promovarea Activității Poliției bazată pe Drepturile Omului în Republica Moldova

  Societate mai puternică
  490 790 EUR
  Fundația Soros-Moldova
  2018 - 2021
  În curs de desfășurare
  Proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”, va fi implementat timp de 3 ani. Proiectul va contribui la asigurarea unui echilibru între standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și necesitatea asigurării ordinii și securității publice.
 • Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic

  Societate mai puternică
  368 118.00 Euro
  Asociația Internațională Keystone în Moldova, (Keystone Moldova)
  2016 - 2019
  În curs de desfășurare
  Proiectul urmărește să oprească discriminarea sistematică a oamenilor cu dizabilități mentate, acțiune ce îi marginalizează și îi exclud din comunitate.
 • Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață

  Societate mai puternică
  615,305.00 Euro
  Parteneriate pentru fiecare copil
  2016 - 2019
  În curs de desfășurare
  Scopul primar al acţiunii propuse este de a facilita accesul la serviciile comunitare de suport în primii ani de viaţă și în educaţia preşcolară pentru copiii vulnerabili cu nevoi speciale (CCNS).
 • Susținere pentru Consolidarea Mecanismului Național de Prevenire a Torturii în Conformitate cu Prevederile Protocolului Opțional al Convenției împotriva Torturii

  Societate mai puternică
  619.878 Euro
  2009 - 2011
  Finalizat
  Proiectul contribuie la prevenirea cazurilor de tortură, tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante, prin consolidarea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, conform Convenţiei ONU împotriva Torturii / Protocolului Opţional al Convenţiei împotriva Torturii şi promovarea sistemului naţional de protecţie a drepturilor omului. Proiectul, de asemenea, oferă o abordare bazată pe drepturile omului, ce creează o legătură între purtătorii de obligaţii şi titularii de drepturi şi o abordare sistemică pentru domeniul de dezvoltare identificat drept prioritar. Acesta se concentrează asupra consolidării capacităţii instituţionale a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii şi Instituţiei Ombudsman-ului/Centrul pentru Drepturile Omului, oferind posibilitatea membrilor să monitorizeze instituţiile cu un risc mai înalt de incidenţă a torturii, să identifice cazuri şi victime ale torturii, precum şi să raporteze şi să sensibilizeze publicul despre situaţia în domeniu. Proiectul va contribui, totodată, la crearea şi consolidarea parteneriatelor între Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii, ONG-urile din domeniu şi autorităţile publice pentru asigurarea monitorizării eficiente a cazurilor de tortură.
 • Acţiuni Media pentru Educaţie Electorală

  Societate mai puternică
  139 120 Euro
  2008 - 2009
  Finalizat
  Proiectul a oferit cetăţenilor Republicii Moldova o informaţie electorală echidistantă înainte şi după alegerile parlamentare din 2009. Cetăţenii, în special cei din regiuni şi zone rurale îndepărtate, au beneficiat de acces la informaţie electorală completă, reflectând multiple puncte de vedere într-un mod imparţial. Cetăţenii au fost mai bine informaţi despre candidaţii la alegerile parlamentare din 2009 şi programele lor electorale, aceasta ajutându-i să ia decizii informate. Proiectul a susţinut, de asemenea, emisiuni TV de educare civică şi electorală, informaţii privind cicluri politice şi reprezentarea politică. Acestea, în comun cu dezbaterile postelectorale, îi ajută pe cetăţeni să solicite o mai mare responsabilitate din partea partidelor.
 • Întărirea suportului la nivel de comunitate pentru familiile cu multe generaţii rămase în urma migraţiei în Moldova (PNUD / CE)

  Societate mai puternică
  199.041 Euro
  Organizația „HelpAge International”, PNUD
  2009 - 2011
  Finalizat
  Proiectul a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare față de vulnerabilitatea familiilor de migranți. Proiectul a colectat dovezi directe privind caracteristicile și nevoile specifice ale familiilor migranților conduse de persoanele în vârstă și în special de gospodăriile de mai multe generații în 10 regiuni ale Moldovei. Un grup de voluntari a desfășurat activități de informare în comunitate prin mini-granturi pentru a susține familiile vulnerabile cu multe generaţii.
 • „Învăţăm Democraţia”

  Societate mai puternică
  142.631 Euro
  2008 - 2011
  Finalizat
  Proiectul este implementat de organizaţia non-guvernamentală „Consiliul Municipal de Tineret” din Hânceşti, în parteneriat cu organizaţiile non-guvernamentale „Orhideea” din Leova şi „Lia Cimişlia” din Cimişlia. Trei instituţii media complementează eforturile partenerilor: ziarele raionale „Curierul de Hânceşti”, „Business-Info” (Cimişlia) şi „Cuvântul Liber” (Leova). Aria geografică a activităţilor cuprinde 60 de sate din trei raioane ale Moldovei: Hânceşti (20 sate), Cimişlia (20 sate) şi Leova (20 sate).
 • Îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitatea acestora şi a societăţii civile

  Societate mai puternică
  293,258.54 Euro
  Fundaţia Stichting CNV Internationaal Olanda
  2012 - 2014
  Finalizat
  Obiectivul general al proiectului este de a contribui la împuternicirea tinerilor moldoveni și a societății civile din Moldova pentru îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor în Moldova. Se evidențiază că atât tinerii, cât și societatea civilă pot contribui la îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor în Moldova prin respectarea drepturilor acestora.
 • O Nouă Abordare a Reducerii Sărăciei în Moldova – Eforturile Comune ale Organizaţiilor Non-Guvernamentale şi Administraţiilor Locale

  Societate mai puternică
  523.037 Euro
  2008 - 2010
  Finalizat
  Proiectul contribuie la reducerea sărăciei, la dezvoltarea şi la fortificarea capacităţilor ONG-urilor şi ale autorităţilor locale, precum şi la dezvoltarea şi încurajarea cooperării între ele pentru o mai bună reintegrare socială şi reabilitare a femeilor deţinute.
 • Consolidarea Capacităţii şi Sporirea Conştientizării în Regiunea Cahul

  Societate mai puternică
  49.322 Euro
  2008 - 2010
  Finalizat
  Luând în consideraţie faptul că autorităţile locale sunt mai aproape de cetăţeni decât alte instituţii publice şi posedă cunoştinţe importante, nu doar în termeni de furnizare de servicii (educaţie, sănătate, apă, transport,etc), dezvoltarea instituţiilor democratice şi administraţii eficiente, dar, de asemenea, pot juca rol de catalizatori pentru schimbarea şi consolidarea încrederii între diferiţi actori. Aceştea pot asigura o viziune lărgită şi pe termen lung despre felul în care ele pot construi societăţi incluzive posedând legitimitate politică necesară şi capacitate de mobilizare a altor actori locali. Consiliul Raional Jelgava îşi propune să realizeze un schimb de experienţă cu regiunea Cahul din Moldova.
 • Jurnalism de Calitate pentru Democrație

  Societate mai puternică
  622.468 Euro
  2016 - 2018
  Finalizat
 • Promovarea libertății, profesionalismului și pluralismului mass-media în Caucazul de Sud și Moldova

  Societate mai puternică
  729.482 Euro
  2011 - 2012
  Finalizat
 • Sprijin pentru societatea civilă din Transnistria

  Societate mai puternică
  71.125 Euro
  2008 - 2009
  Finalizat
 • Reabilitarea victimelor torturii din Moldova

  Societate mai puternică
  144.522 Euro
  2010 - 2012
  Finalizat
 • Tăcerea nu e o soluţie. Abuzul asupra vârstnicilor în Republica Moldova

  Societate mai puternică
  179.922 Euro
  HelpAge International
  2013 - 2015
  Finalizat
  Proiectul a avut drept scop atenuarea tuturor formelor de neglijare, abuz și violență împotriva vârstnicilor din Republica Moldova. În mod specific, proiectul a avut ca scop 1) protecția persoanelor în vârstă, în special a femeilor în vârstă, împotriva violenței domestice, a neglijării și a abuzului prin consolidarea serviciilor de asistență; 2) mobilizarea comunității și autorităților statale în conștientizarea, promovarea și protejarea drepturilor persoanelor în vârstă.
 • Consolidarea capacităţii societăţii civile pentru participarea incluzivă în societate a celor mai marginalizaţi părinţi şi copii

  Societate mai puternică
  299,491.01 Euro
  CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie în parteneriat cu Hope and Home for Children (HHC) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
  2015 - 2017
  Finalizat
  Proiectul de 3 ani a consolidat rolul a 28 de organizații ale societății civile (CSO) în promovarea drepturilor copiilor și contribuirea la reforma sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova.
 • Consolidarea capacităților și revitalizarea societății civile din UTA Găgăuzia

  Societate mai puternică
  10,000 Euro
  Asociaţia Obştească Centrul European "Pro-Europa" din Comrat
  2018 - 2018
  Finalizat
  Obiectivul general al proiectului: Crearea capacităților și activizarea ONG-urilor din Găgăuzia pentru consolidarea capacității de îmbunătățire a vieții cetățenilor în societate, influențarea proceselor decizionale la nivel local și regional, prin implicarea în dialog cu autoritățile și instituțiile publice.