Cultură, Știință și Educație: Proiecte

 • Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin păstrarea și protecția acestuia

  Societate mai puternică
  1.000.000,00 Euro
  Ministerul Proprietății Culturale, Activităților și Turismului din Italia (MiBACT), Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC)
  2017 - 2019
  În curs de desfășurare
  Proiectul Twinning “Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin păstrarea și protecția acestuia” este implementat de Ministerul Educației, Cercetării și Culturii din Republica Moldova (MECC) în parteneriat cu Ministerul Proprietății Culturale, Activităților și Turismului din Italia (MiBACT). Durată de implementare a proiectului este de 2 ani (Septembrie 2017 - Septembrie 2019).
 • Încurajarea tinerilor să devină cetățeni activi

  Societate mai puternică
  396. 546 Euro
  IREX Europe în parteneriat cu AO „Centrul Media pentru Tineri”
  2017 - 2019
  În curs de desfășurare
  Proiectul are drept scop consolidarea capacităților tinerilor activi de a raporta problemele sociale și politice din comunitate, prin educație media și blogging.
 • Erasmus + Moldova

  Societate mai puternică
  14,7 miliarde Euro
  Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
  2014 - 2020
  În curs de desfășurare
  Erasmus+ Moldova promovează acțiunile care să contribuie la dezvoltarea învățământului superior: Mobilitate (Mobilitate de Credite și Programe Comune de Master și Doctorat), Dezvoltarea Competențelor Instituțiilor de Învățământ Superior, Susținerea Politicilor și Acțiunea Specifică Jean Monnet.
 • Sporirea calitatii si eficienței invățământului profesional tehnic din Republica Moldova

  Societate mai puternică
  1.3 milioane Euro
  Consorțiul OMNIA, Autoritatea comună a educației din Regiunea Espoo, Finlanda, Fundația INNOVE din Estonia, MOSTA, Centrul de monitorizare și analiză a cercetării și învățământului superior din Lituania
  2019 - 2021
  În curs de desfășurare
  Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și organe/instituții și actori IPT în implementarea în continuare a Strategiei IPT pentru anii 2013-2020 prin îmbunătățirea capacității instituțiilor cheie responsabile de asigurarea calității cu accent special pe competențele cadrelor didactice și colaborarea cu sectorul privat.
 • Comunicare Strategică și Suport pentru Mass Media din Republica Moldova

  Conectivitate mai puternică
  5,000,000 EUR
  CommWithUs
  2019 - 2022
  În curs de desfășurare
  Proiectul “Comunicare Strategică și Suport pentru Mass Media” (StratCom) a început în ianuarie 2019 și este planificat până la 31 decembrie 2022.
 • DIMINUAREA EFECTELOR MANIPULĂRII ŞI A INFORMAŢIEI FALSE PRIN EDUCAREA CONSUMATORILOR DE PRODUSE MEDIA DIN MOLDOVA

  Societate mai puternică
  214 765,1 EURO
  Asociația Presei Independente
  2017 - 2019
  În curs de desfășurare
  Obiectivul principal al acestui proiect este diminuarea impactului manipulării și dezinformării de către mass-media prin educarea consumatorilor media pentru a identifica manipularea și informațiile false sau părtinitoare. Aceste activități vor continua și vor extinde campania împotriva informațiilor false și părtinitoare, ”STOP FALS!”, desfășurate de Asociația Presei Independente (API) și partenerii săi din Moldova.
 • Studiou foto - instrument de exprimare a tinerilor (GaMoCon)

  Conectivitate mai puternică
  12 506.0 Euro
  Liceul Teoretic ”D. Celenghir”, s. Avdarma, Comrat
  2018 - 2018
  Finalizat
  După finisarea lucrărilor de reparație, studioul foto a fost amenajat cu ajutorul unui fotograf profesionist. În procesul de amenajare a studioului, au fost implicați de asemenea tineri amatori de fotografie.
 • Școala de robotică

  Societate mai puternică
  6589.00 Euro
  AO “RoboTech”
  2018 - 2018
  Finalizat
  Obiectivele principale ale proiectului: Educația non-formală; Asimilarea bazelor roboticii; Studierea regulilor de utilizare a dronelor; Lecții practice de utilizare a roboților și a dronelor; Studierea software-ului necesar; Posibilitatea de a învăța limbajul de programare; Participarea în competiții de robotică.
 • Școala de meșteșuguri

  Societate mai puternică
  2018 - 2018
  Finalizat
  Principalele obiective ale proiectului: predarea obiectelor de artizanat copiilor cu dizabilități, restabilirea olăritului tradițional, predare modelare și sculptură, dezvoltarea profesională a tineretului.
 • Crearea complexului multifuncțional pentru practicarea sportului și culturii fizice terapeutice pentru oameni de toate vârstele

  Societate mai puternică
  15 000 Euro
  2018 - 2018
  Finalizat
  Proiectul prevede: 1. Montarea gazonului artificial pe teren; reamenajări de exterior; instalarea porților de fotbal. Datorită acestor schimbări va fi creat un teren de fotbal performant în cel mai populat sector din mun. Comrat. 2. Achiziționarea și instalarea aparatelor fitness pentru mușchii picioarelor, spatelui, brațelor, pieptului, și abdomenului. Terenul de fitness și cel de fotbal, va oferi tinerilor condiții excelente de relaxare și petrecere a timpului liber. De asemnea, locul de joacă creat pentru copii va contribui la crearea unei platforme care va reuni persoane de diferite vârste.
 • Centrul de divertisment pentru tineri „Active” (GaMoCon)

  Societate mai puternică
  6980 Euro
  Organizația "Pharos"
  2018 - 2018
  Finalizat
  Obiectivele proiectului: Înființarea centrului de divertisment pentru tineri unde aceștia își pot petrece gratuit și eficient timpul liber. Instruirea unui grup de voluntari care va organiza în cadrul centrului cursuri de formare pentru tineri. Amenajarea teritoriului adiacent centrului.
 • Centrul mobil liber-profesionist

  Societate mai puternică
  2495 Euro
  2018 - 2018
  Finalizat
  Proiectul este destinat tinerilor fără loc de muncă. Centrul are drept scop desfășurarea cursurilor de instruire privind activitatea liber profesională, crearea unei platforme web pentru interacțiune. Datorită echipamentului mobil este posibilă desfășurarea acestor cursuri pentru liber profesioniștii din localitățile din Găgăuzia.
 • Asistență tehnică pentru domeniul Învățământ Profesional Tehnic în Republica Moldova

  Societate mai puternică
  3.546.876 Euro
  Compania germană GOPA Worldwide Consultants
  2014 - 2017
  Finalizat
  Scopul principal al proiectului este de a sprijini reforma în domeniul învățămînt și formare profesională în Republica Moldova și a forma actorii-cheie pentru îmbunătățirea calității învățământului profesional tehnic din Republica Moldova.
 • Crearea spoturilor sociale (GaMoCon)

  Societate mai puternică
  7615 Euro
  Asociația Obștească «Bakiș Media»
  2018 - 2018
  Finalizat
  Spoturile vor ilustra probleme sociale și de mediu actuale în societate. Aceste spoturi vor fi promovate pe Internet pentru a atinge un public mai larg. Se planifică selectarea tinerilor care vor participa la filmările spotului.
 • Organization of information and training sessions on communicating about EU and EU assistance

  Conectivitate mai puternică
  75 000 EUR
  Particip GmbH
  2016 - 2017
  Finalizat
  Obiectiv general este de a promova o vizibilitate sporită privind UE și asistența UE oferită Republicii Moldova, prin dezvoltarea abilităților de comunicare ale actorilor cheie implicați în acest proces.