Mediu și Dezvoltare Durabilă: Proiecte

 • Crearea centrului de excelență prin pilotarea tehnologiilor de eficiență energetică și a surselor demonstrative de energie regenerabilă în satul Feștelița, rn. Ștefan-Vodă

  Guvernanță mai puternică
  800 000 EUR
  AO “Fondul de Inovații Sociale din Moldova”, ONG
  2018 - 2020
  În curs de desfășurare
  Proiectul va implementa acțiunile stipulate în SEAP din satul Festelita prin proiecte inovatoare de transfer tehnologic și de pilotare a proiectelor demonstrative privind utilizarea noilor tehnologii pe baza de energie solară și biomasă.
 • Apă curată pentru Cahul

  Economie mai puternică
  10 800 000 EUR
  KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau
  2014 - 2019
  În curs de desfășurare
  Acțiunea se concentrează pe extinderea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Cahul din sudul Republicii Moldova. Această activitate va aduce rezultate tangibile directe populației din regiunea Cahul. Această acțiune va sprijini implementarea Acordului de asociere UE-Moldova prin promovarea dezvoltării regionale și contribuția la conservarea, protecția, îmbunătățirea calității mediului în zona calității apei. Acțiunea propusă se va baza pe punerea în aplicare a priorităților naționale identificate în strategiile naționale relevante și în planurile de acțiune corespunzătoare ale acestora.
 • Să ne relaxăm împreună! (GaMoCon)

  Conectivitate mai puternică
  9141,82 Euro
  A.O. “ECOLIFE”
  2018 - 2018
  Finalizat
  Asociația obștească "ECOLIFE", în parteneriat cu GAMCON, Primăria satului Dezghingea și 3 reprezentanți ai mediului de afaceri local (proprietari unici), intenționează să dezvolte în satul Dezghingea 2 zone de agrement. Aceste zone vor oferi oportunități de relaxare tuturor locuitorilor din regiune.
 • Crearea unui parc public în satul Joltai (GaMoCon)

  Conectivitate mai puternică
  12210 Euro
  Asociația obștească "Essedis"
  2018 - 2018
  Finalizat
  Acum locuitorii satului Joltai au un loc unde își pot petrece util și plăcut timpul liber, iar copiii - un teren de joacă.
 • Colaborarea pentru Protecția Mediului în Bazinul Mării Negre

  Conectivitate mai puternică
  2.200 000 Euro
  2007 - 2009
  Finalizat
  Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă, monitorizarea biologică şi evaluarea poluării în localităţile din bazinul Mării Negre, precum şi la elaborarea documentelor pentru constituirea rezervaţiilor marine. Proiectul are patru componente principale: Legislativ şi Instituţional, Gestionarea Integrată a Zonei de Coastă, Monitoringul Calităţii Apei şi Biodiversităţii.
 • Utilizarea Durabilă și Integrată a Terenurilor de Stepă din Eurasia pentru Republica Moldova, Rusia și Ucraina

  Conectivitate mai puternică
  2.504.558 Euro
  2007 - 2009
  Finalizat
  Proiectul contribuie la restaurarea, conservarea şi dezvoltarea în context transfrontalier a ecosistemelor de stepă, la managementul lor durabil, ca parte viabilă a sistemului de utilizare a terenurilor. Acesta oferă soluţii concrete şi aplicabile la presiuni asupra ecosistemelor de stepă şi biodiversităţii, abordând ameninţările principale şi tendinţele negative ce împiedică dezvoltarea durabilă a zonei de stepă în Republica Moldova, Rusia şi Ucraina.
 • Programul de Asistenţă a Politicii Sectoriale în Domeniul Apei

  Conectivitate mai puternică
  35 777 200 Euro
  2009 - 2012
  Finalizat
  Programul acordă sprijin Republicii Moldova în implementarea reformelor în domeniul apei potabile şi a canalizării prin finanţare, asistenţă tehnică şi dialog privind politicile sectoriale pentru activităţile prioritare pentru populaţie şi pentru mediul înconjurător din Republica Moldova.
 • Programul de dezvoltare a utilităţilor de apă din Moldova

  Conectivitate mai puternică
  10 000 000 Euro
  2010 - 2015
  Finalizat
  Proiectul se axează pe îmbunătățirea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare din șase localități selectate (Florești, Hâncești, Leova, Ciadîr - Lunga, Orhei și Soroca) din Republica Moldova. Proiectul este o continuare a strategiei Guvernului Republicii Moldova privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților și completează eforturile Guvernului și ale altor donatori, inclusiv Banca Mondială, UE, Guvernul Republicii Austria, Guvernul Republicii Cehe și Guvernul Suediei de a spori pe termen lung investițiile în sectorul apei din afara orașului Chișinău.
 • Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti din Republica Moldova

  Conectivitate mai puternică
  5 000 000 Euro
  Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei (ADA)
  2010 - 2016
  Finalizat
  Obiectivul Proiectului a fost să ofere oamenilor din localitățile Nisporeni, Vărzărești și Grozesti apă potabilă sigură și în cantitate suficientă; să creeze o instituție capabilă să opereze, să gestioneze și să mențină în mod durabil noua infrastructură.