Agricultură: Proiecte

 • Consolidarea capacităţilor şi competenţelor AIPA în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale conform normelor şi standardelor UE

  Economie mai puternică
  Agricultură
  1,200,000 Euro
  Austria, Agrarmarkt Austria: AMA
  2016 - 2018
  În curs de desfășurare
  Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în îmbunătățirea capacității sale financiare și a guvernanței în vederea punerii în aplicare a politicii agricole și de dezvoltare rurală. Obiectivul specific al proiectului este de a consolida capacitatea instituțională a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în administrarea măsurilor de sprijin pentru ADR în conformitate cu normele și standardele UE. Proiectul Twinning sprijină AIPA să administreze noile măsuri de asistență privind plata în avans.
 • Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova

  Economie mai puternică
  Agricultură
  8.2 milioane Euro
  Agenţia austriacă pentru dezvoltare (AAD)
  2017 - 2021
  În curs de desfășurare
  Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova.
 • Implicarea societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare locală durabilă.

  Societate mai puternică
  Agricultură
  636 670 EUR
  Federatia Producătorilor Agricoli din Moldova FARM
  2019 - 2022
  În curs de desfășurare
  Obiectivul general al proiectului se va concentra pe Creșterea rolului societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală prin participarea, responsabilitatea și promovarea instrumentelor eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă. Ca rezultat, societatea civilă va avea o voce mai puternică în formularea și modelarea strategiilor naționale de dezvoltare și, de asemenea, va participa activ la implementarea acestor strategii.
 • Susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia (SARD)

  Economie mai puternică
  Agricultură
  6 500 000 Euro
  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
  2016 - 2018
  Finalizat
  Programul SARD își propune să intensifice colaborarea între autoritățile centrale şi cele locale, precum şi între organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia în scopul stimulării dezvoltării socio-economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu.
 • Contractul de Reformă Sectorială: ”Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)”

  Economie mai puternică
  Agricultură
  53 000 000 Euro
  Guvernul Republicii Moldova (suport bugetar), Corporația Agrarmarkt (AMA, Austria) (proiect twinning), Agenția de Stat pentru Intervenție în Agricultură (SZIF, Republica Cehă), Agenția pentru restructurare și modernizare a agriculturii (ARMA, Polonia)
  2015 - 2020
  Finalizat
  Obiectivele generale ale ENPARD sunt: 1) asistarea Guvernului Republicii Moldova în eradicarea sărăciei, promovarea creșterii durabile și incluzive, consolidarea și îmbunătățirea guvernării democratice și economice; 2) să încurajeze consolidarea încrederii în Republica Moldova, urmărind - prin intermediul unei componente specifice - regiunile și unitățile administrativ-teritoriale cu statut special.
 • Suport Republicii Moldova în domeniul normelor şi standardelor privind siguranţa alimentară pentru produsele de origine vegetală

  Economie mai puternică
  Agricultură
  1,146,000.00 Euro
  Un consorțiu alcătuit din Agenția de Cercetare pentru Alimentație și Mediu (Fera) din Regatul Unit și Serviciul de Stat pentru Alimentare și Serviciul Veterinar (SFVS) din Lituania
  2012 - 2014
  Finalizat
  Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de un consorțiu alcătuit din Agenția pentru Cercetări în Alimentație și Mediu (FERA) din Marea Britanie și Serviciul Alimentar și Veterinar de Stat din Lituania. Instituțiile beneficiare ale acestui proiect sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova.
 • Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale

  Economie mai puternică
  Agricultură
  288.000 Euro
  Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
  2017 - 2019
  Finalizat
  Obiectivul principal al proiectului este de a spori rolul societății civile în îmbunătățirea politicilor agro-rurale. Proiectul își propune, în special, să creeze parteneriate durabile între organizațiile societății civile naționale și regionale (OSC-uri) și să sporească numărul și să îmbunătățească calitatea participării organizațiilor în procesul de monitorizare și implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală.
 • Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)

  Economie mai puternică
  Agricultură
  2.650.000 Euro
  Agrotec SpA
  2018 - 2018
  Finalizat