Economie și Dezvoltarea Afacerilor: Proiecte

 • Regiuni-țintă UE: Cahul și Ungheni, abilitarea economică inclusivă a regiunilor-țintă din Republica Moldova

  Economie mai puternică
  23 500 000 EUR
  PNUD, cu unele componente de către UNICEF
  2019 - 2024
  În curs de desfășurare
  Programul are ca scop de a consolida coeziunea economică, teritorială și socială din Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale inclusive, durabile și integrate și îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor în zona așa-numitele „microregiuni” Ungheni și Cahul.
 • Suport pentru IMMuri în Zonele Rurale (PARE 1+1 și Femei în Afaceri)

  Economie mai puternică
  Grant 4 milioane euro
  Organizația pentru dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii(ODIMM)
  2019 - 2021
  În curs de desfășurare
  Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții rurale pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Obiectivul specific constă în reducerea disparităților economice și sociale în zonele rurale prin introducerea unor inițiative active de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din mediul rural.
 • Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru Promovarea Afacerilor și Investițiilor

  Economie mai puternică
  336,121.00 Euro
  Consiliul Raional Cimișlia în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud)
  2018 - 2018
  Finalizat
  Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei „Primarii pentru creșterea economică”. Zona de acoperire geografică cuprinde cele opt raioane din regiunea de dezvoltare Sud: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, Leova și Taraclia. Obiectivul principal al proiectului este axat pe dezvoltarea economică locală, îmbunătățind competitivitatea ÎMM-urilor din regiunea Sud prin vizarea investițiilor străine în economia locală, precum și furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru dezvoltarea afacerilor în întreaga regiune.
 • Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (IV)

  Economie mai puternică
  10 mil. Euro
  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
  2015 - 2018
  Finalizat
  Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susţinerea activităţilor comune în domeniul dezvoltării afacerilor și îmbunătăţirii infrastructurii localităţilor.
 • Asistență tehnică pentru îmbunătățirea politicii finanțelor publice și managementul finanțelor publice în Republica Moldova

  Economie mai puternică
  3.3 milioane Euro
  Companie de audit și consultanță BDO LLP din Regatul Unit
  2018 - 2018
  Finalizat
  Proiectul dat sprijină implementarea Strategiei prin intermediul a șapte componente: formularea politicii fiscale, proiecția și analiza veniturilor; planificarea bugetară pe termen mediu și anual; transparența bugetului și accesul public la informațiile fiscale cheie, inclusiv dezvoltarea Bugetului pentru cetățeni; gestionarea trezoreriei și dezvoltarea unui sistem adecvat de contabilitate și raportare guvernamentală; gestionarea datoriilor; gestionarea investițiilor publice; consultanță cu privire la proiectarea și punerea în aplicare a instrumentului de sprijin bugetar al UE.
 • Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației

  Economie mai puternică
  290.131,25 Euro
  Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”
  2017 - 2019
  Finalizat
  Obiectivul general al proiectului a fost de a permite societății civile să evalueze și să monitorizeze cu bani publici cheltuiți prin achizițiile publice, facilitând dialogul politic dintre autorități și OSC. În cadrul implementării proiectului Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a dezvoltat diferite activități pentru a atinge următoarele obiective specifice și pentru a obține rezultate menționate în aplicație și cadrul logic:
 • Edineț - Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova

  Economie mai puternică
  579 185,00 Euro
  Primăria Municipiului Edineț în parteneriat cu Centrul Comunitar de Dezvoltare Integrată și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
  2018 - 2020
  Finalizat
  Proiectul este conceput cu scopul de a sprijini Primăria or. Edineț să devină un facilitator activ pentru o creștere economică durabilă locală și crearea de noi locuri de muncă prin oferirea de oportunități pentru participarea economică a tuturor actorilor.
 • Sprijinirea Programului de Măsuri pentru consolidarea încrederii (I-II)

  Economie mai puternică
  3.7 milioane Euro
  PNUD (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare)
  2009 - 2012
  Finalizat
  Proiectul își propune să răspundă nevoilor comunității transnistrene și a zonei de securitate, prin creșterea accesului la servicii sociale și economice, la surse de informații diverse și obiective. Promovarea oportunităților de dezvoltare la nivel local prin reunirea organizațiilor transnistriene cu cele din alte regiuni ale țării bazate pe o comunicare eficietă.
 • Sprijin pentru programul de măsuri de consolidare a încrederii (III)

  Economie mai puternică
  10,600,000 Euro
  PNUD (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare)
  2012 - 2014
  Finalizat
  Programul contribuie la consolidarea încrederii dintre ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităților locale, a organizațiilor societății civile, a comunității de afaceri și a altor părți interesate, precum și prin dezvoltarea economică și socială a comunităților locale.
 • Programul de sprijin bugetar sectorial pentru stimularea economică în zona rurală (ESRA)

  Economie mai puternică
  71 128 086 EUR
  Ministerul Economiei
  2010 - 2015
  Finalizat
  Obiectivul proiectului este de a contribui la o dezvoltare economică mai echilibrată în Republica Moldova, cu o atenție specială asupra zonelor rurale prin politici economice mai eficiente la nivel de țară și sector, mecanisme de coordonare mai bune și mecanisme de finanțare mai transparente și mai eficiente.
 • Crearea unui sistem durabil de educație pentru afaceri în Transnistria (măsurile de consolidare a încrederii)

  Economie mai puternică
  2013 - 2013
  Finalizat
  Proiectului a fost create cu scopul de a oferi un program amplu de studii pentru trainerii Școlii de Afaceri, antreprenorilor începători, managerilor ÎMM-urilor, directorilor executivi, autorităților locale și agricultorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Datorită acestui proiect s-a înlăturat problema programelor de formare pentru cele șase segmente vizate, s-a promovat studiile în afaceri și s-a încurajat populația să își lanseze propriile afaceri, contribuind la îmbunătățirea globală a competitivității sectorului ÎMM în regiune.
 • Înființarea Centrului Regional de Informații și Susținere în Afaceri pentru Regiunea Găgăuzia din Republica Moldova

  Economie mai puternică
  428 172 EUR
  Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia
  2018 - 2020
  Finalizat
  Scopul principal al proiectului RBISC este crearea unui mediu de afaceri local mai eficient și mai încurajator.