Tăcerea nu e o soluţie. Abuzul asupra vârstnicilor în Republica Moldova

Societate mai puternică
179.922 Euro
HelpAge International
2013 - 2015
Finalizat
Proiectul a avut drept scop atenuarea tuturor formelor de neglijare, abuz și violență împotriva vârstnicilor din Republica Moldova. În mod specific, proiectul a avut ca scop 1) protecția persoanelor în vârstă, în special a femeilor în vârstă, împotriva violenței domestice, a neglijării și a abuzului prin consolidarea serviciilor de asistență; 2) mobilizarea comunității și autorităților statale în conștientizarea, promovarea și protejarea drepturilor persoanelor în vârstă.
Beneficiari:
 

Grupul țintă (beneficiarii proiectului): 8 grupuri de vârstnici (185 femei și bărbați) și 8 Echipe Multidisciplinare la nivel raional (cel puțin 120 de membri); peste 1100 de beneficiari direcți (100 per localitate (4 locuri), 200 din Bălți și Comrat și 150 din Orhei și Ialoveni) participanții la activitățile de informare în comunitate; aproximativ 50 de reprezentanți ai autoguvernării locale, structuri comunitare existente, cum ar fi lucrătorii din domeniul sănătății și asistenței sociale, agențiile de aplicare a legii, structurile educaționale, comitetele de femei și tineri. Beneficiarii finali sunt 195.759 de persoane care trăiesc în opt comunități ai proiectului, din care 24.997 (15.457 femei și 9.540 bărbați) sunt persoane în vârstă. Populația adultă (115255) și copiii (55.507) vor beneficia, de asemenea, de această acțiune prin participarea la activitățile bazate pe comunitate. Principalele organe guvernamentale sunt Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu Grupul de coordonatori la nivel ministerial pentru prevenirea și combaterea violenței de gen, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Direcțiile raionale de asistență socială și Departamentele de asistență socială la nivel comunitar, Agențiile ONU: PNUD, UNFPA și UN Women, OSCE.

 

Realizări:
 

Proiectul a reprezentat un progres în percepția și înțelegerea abuzului și violenței persoanelor în vârstă din Republica Moldova. Acesta a dezvăluit fenomenul greu de identificat și recunoscut, a adus statistici clare prin cercetarea calitativă și cantitativă a situației persoanelor în vârstă din Moldova și a identificat recomandările și strategiile care trebuie dezvoltate pentru a elimina toate formele de neglijare, abuz și violență împotriva vârstnicilor din Republica Moldova.

În cadrul proiectului a fost realizat un sondaj național privind abuzul față de vârstnici cu un eșantion de 1596 de respondenți, utilizând date cantitative și calitative pentru a informa politica guvernamentală privind protecția drepturilor persoanelor în etate.

Activitățile de consolidare a capacităților au devenit piatra de temelie a proiectului, permițând responsabililor săi, reprezentați de opt echipe multidisciplinare (EMD) din cadrul Sistemului Național de Referire, structuri și instituții guvernamentale precum Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Familiei la nivel raional și la nivel local, Furnizorii de servicii medicale și Primării, să-și diversifice serviciile și să ofere sprijin persoanelor în vârstă devenite victime ale violenței și abuzului.

Acțiunile bazate pe comunitate dezvoltate de ONG-uri și grupuri de voluntari din proiect au permis persoanelor în etate să înțeleagă problema abuzului și a diferitelor tipuri de violență, și să găsească împreună soluții și să solicite sprijin, ajutând la soluționarea a 1.203 de cazuri de violență.

Campaniile cheie ale proiectului, atât la nivel local, cât și la nivel național: „16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen” anual organizată de ONU și campania globală ADA ”Age Demands Action” (Vârsta cere acțiuni) din cadrul organizației HelpAge, publicațiile proiectului și materialele informative au contribuit la creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la violența domestică și abuzurile în rândul persoanelor vârstnice.

Prezentarea spectacolului "Batrânii noștri" a schimbat atitudinea societăţii faţă de persoanele în etate. Spectacolul a fost vizionat de 471 de spectatori de diferite vârste.

Locație și contacte

+373 69 605532

Galerie foto și video