Susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia (SARD)

Economie mai puternică
Agricultură
6 500 000 Euro
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
2016 - 2018
Finalizat
Programul SARD își propune să intensifice colaborarea între autoritățile centrale şi cele locale, precum şi între organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia în scopul stimulării dezvoltării socio-economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu.

Programul contribuie la dezvoltarea sectorului agroalimentar, promovarea antreprenoriatului local, crearea locurilor de muncă şi sporirea veniturilor populaţiei din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia.

 

Beneficiari:


Autoritățile regionale din Găgăuzia, Taraclia și alte raioane; Guvernul Republicii Moldova (instituțiile naționale care se ocupă de agricultură și dezvoltarea rurală), asociațiile de afaceri din regiuni, precum și din Chișinău, autoritățile regionale/municipale, organizațiile comunitare, ONG-urile internaționale, naționale și locale active in regiunile țintă.

 

Obiective:

 

-  41 de comunități (100 % din regiunea vizată) au fost pregătite să furnizeze servicii publice mai bune datorită asistenţei pentru consolidarea capacităților și dezvoltarea comunităților, precum și a 41 de granturi acordate ca suport instituțional;

-  S-a oferit sprijin direct în scrierea propunerilor de proiecte și identificarea potenţialelor surse de finanţare. Autorităţile publice locale (APL) din regiunea vizată au reușit să-și îmbunătățească în mod semnificativ capacitățile de colectare de fonduri. Au fost elaborate 248 de proiecte conceptuale, dintre care 42 de propuneri au fost aprobate pentru finanțare, 78 au fost respinse, iar restul de 128 se află în diferite etape ale evaluării;

-  Au fost înființate și formalizate primele 8 Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) din Moldova, care au reunit 44 de localități din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, precum și câteva sate din raioanele Cahul, Cantemir și Basarabeasca care realizează în comun proiecte de dezvoltare rurală în baza conceptului european LEADER;

-  24 de seminare și ateliere de lucru privind conceptul LEADER au fost organizate pentru reprezentanții autorităților regionale și locale, mediului de afaceri și societății civile din R. Moldova;

-  69 de persoane au efectuat vizite de studiu în Polonia, Lituania, România, Bulgaria, Serbia, Ungaria și Italia pentru a face cunoștință cu bunele practici a acestor țări în realizarea conceptului LEADER;

-  170 de reprezentanţi APL (91 femei, 79 bărbați) din toate localităţile regiunii vizate au preluat bune practici de la omologii lor din localităţile din interiorul și din afara zonei vizate în cadrul a patru vizite de infromare organizate la nivel local;

-  Autoritățile locale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au fost asistate în elaborarea strategiilor de dezvoltare socio-economică pentru perioada 2017-2022;

-  31 de Strategii locale de dezvoltare au fost elaborate și 10 au fost actualizate;

-  Strategia de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuzia a fost elaborată, iar cea a raionului Taraclia a fost actualizată;

-  Un pachet de intervenții pentru modernizarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor a fost conceput pe baza unei analize aprofundate. Au fost înființate 2 asociații de afaceri intersectoriale, cărora li se acordă sprijin pentru dezvoltare;

-  Ca urmare a unei competiții deschise, 30 de antreprenori începători și cu experiență din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au obținut granturi, în valoare de până la 18.400 de Euro fiecare, precum și consultanță pentru crearea noilor afaceri și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Astfel au fost create cel puţin 80 de locuri de muncă, iar în total vor fi generate peste 150 de locuri noi de muncă;

-  120 de femei și bărbați din UTA Găgăuzia au beneficiat de sprijin calificat pentru inițierea şi dezvoltarea unei afaceri sau angajarea în câmpul muncii, în cadrul unor seminare susținute de Centrul Syslab din Comrat. Rata de ocupare a celor instruiți a ajuns la 81%. Din cei 40 de beneficiari ai programului de antreprenoriat, 11 au primit suport financiar pentru demararea afacerilor;

-  26 proiecte de reabilitare a infrastructurii comunitare au fost finalizate, iar 14 proiecte de infrastructură sunt în proces de realizare. 7 proiecte de cooperare intercomunitară sunt în proces de implementare. Toate aceste proiecte vor îmbunătăți condițiile de viață pentru aproximativ 36 mii de oameni din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia;

-  Autorităţile locale şi cele regionale au contribuit cu peste 20 de milioane de lei (1 milion de euro) pentru susținerea proiectelor de infrastructură și de cooperare intercomunitară.


 

 

Locație și contacte

Susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia (SARD)
+ 373 22 839 890

Galerie foto și video