Suport Republicii Moldova în domeniul normelor şi standardelor privind siguranţa alimentară pentru produsele de origine vegetală

Economie mai puternică
Agricultură
1,146,000.00 Euro
Un consorțiu alcătuit din Agenția de Cercetare pentru Alimentație și Mediu (Fera) din Regatul Unit și Serviciul de Stat pentru Alimentare și Serviciul Veterinar (SFVS) din Lituania
2012 - 2014
Finalizat
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de un consorțiu alcătuit din Agenția pentru Cercetări în Alimentație și Mediu (FERA) din Marea Britanie și Serviciul Alimentar și Veterinar de Stat din Lituania. Instituțiile beneficiare ale acestui proiect sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova.
Proiectul este împărțit în patru componente:

 

Componenta 1 s-a concentrat asupra evaluării instituționale și a elaborării strategiei Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară și Control Semincer (IGSFCS) și ca urmare a extinderii proiectului se axează pe definirea și formalizarea acreditării standardelor ISO 17020 pentru funcțiile cheie ale Inspectoratului ANSA;

Componenta 2 s-a axat pe procedurile operaționale și resursele de personal ale IGSFCS și apoi pe cele ale ANSA, cadrul de reglementare și nevoile acestora în ceea ce privește facilitățile, echipamentele și TI. Componenta 2 s-a concentrat, de asemenea, asupra optimizării cadrului legislativ și structurii instituționale a ANSA (inclusiv a canalelor de comunicare) pentru o funcționare eficientă și efectivă;

Componenta 3 lucrează la stabilirea unui program național de monitorizare a pesticidelor și la un studiu privind utilizarea acestora, precum și la instruirea inspectorilor în elaborarea anchetelor și prelevarea probelor și la elaborarea unui curriculum de instruire pentru inspectorii ANSA;

Componenta 4 va crește gradul de conștientizare cu privire la utilizarea responsabilă și sigură a pesticidelor printr-o abordare proactivă și preventivă de reglementare și aplicare.

 

Obiectivele principale ale proiectului:

 

-  Sprijinirea dezvoltării sectorului agricol și alimentar al Republicii Moldova în conformitate cu normele UE și cele internaționale și încurajarea capacității acestor sectoare de a participa mai mult la comerțul internațional;
-  Pregătirea unui program național de monitorizare a pesticidelor bazat pe analiza riscurilor, care să asigure respectarea normelor UE și să sporească protecția consumatorilor;
-  Încadrarea conceptului și practicii unei abordări bazate pe risc în toate activitățile relevante ale ANSA, în special în ceea ce privește pesticidele;
-  Îmbunătățirea capacității ANSA de a defini, planifica, organiza și atinge obiective strategice și operaționale prin utilizarea unor abordări conforme cu UE, bazate pe riscuri și orientate spre prevenire.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 

-  Definirea și aprobarea rolului și domeniului de competență exact și în baza acestora, obiectivelor strategice ale ANSA în domeniul siguranței alimentare și al sănătății plantelor;
-  Optimizarea funcționării eficiente și efective a cadrului legislativ și a structurii instituționale a ANSA (inclusiv a canalelor de comunicare);
-  Îmbunătățirea eficacității programului național de monitorizare a limitelor maxime de reziduuri (LMR) pentru pesticide prin intermediul unui program de reglementare și de punere în aplicare adecvat, bazat pe priorități, riscuri și date concrete;
-  Îmbunătățirea utilizării responsabile și sigure a pesticidelor printr-o abordare proactivă și preventivă de reglementare și de aplicare.

Locație și contacte

Chișinău

Galerie foto și video