Suport pentru reforma sectorului transport din Republica Moldova

Conectivitate mai puternică
901,510.00 EUR
Consorțiul condus de AVENSA Consulting
2019 - 2020
Finalizat
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reforma sectorului de transport, în conformitate cu Capitolul Transporturi din Acordul de Asociere UE-RM, prin oferirea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru a sprijini aproximarea legislației și elaborarea de politici pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de către RM.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reforma sectorului de transport, în conformitate cu Capitolul Transporturi din Acordul de Asociere UE-RM, prin oferirea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru a sprijini aproximarea legislației și elaborarea de politici pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de către RM.


  • Sectorul Transport Naval: elaborarea cadrului legal și operațional pentru implementarea legislației UE care tine de funcțiile control Stat Pavilion și Stat Port; suport Agenției Navale a RM pentru implementarea a actelor AA UE-RM; organizarea unei vizite de studiu către o administrație maritimă a unui stat membru UE, urmărind transferul de cunoștințe cu privire la înregistrarea navelor și la controlul portuar și pavilion.

  • Sectorul Feroviar: elaborarea cadrului legal și operațional pentru implementarea cerințelor AA UE-RM și crearea instituțiilor de stat din domeniul feroviar.

  • Transport rutier și Aviația Civilă: asistență în implementarea regulamentelor și directivelor UE care încă nu sânt armonizate.

  • Elaborarea cadrului legal și operațional pentru Biroul de Investigare a Accidentelor (o singură instituție pentru transportul aerian, naval și feroviar) conform cerințelor UE.

  • Suport instituțiilor beneficiare în procesul de armonizare cu alte instituții potențiale.

 


Rezultate:


Proiectul curent va aduce beneficii pentru toate sectoarele de transport din Republica Moldova. De exemplu, în sectorul transport naval, funcțiile de control al Statului Pavilion și Statului Port vor fi întărite datorită unui cadru legal armonizat cu UE și vor avea un proces organizatoric actualizat.
Agenția Navală nou-creată va avea documente, reguli interne și proceduri operaționale în vigoare care să îi permită să funcționeze pe deplin.
Sectorul feroviar va dispune de o legislație secundară; cerințele AA UE-RM vor fi implementate și viitoarele instituții feroviare de stat vor beneficia de un cadru operațional.
În transportul rutier va fi elaborat și implementat cadrul normativ și operațional relevant, menit să armonizeze legislația națională cu directivele UE din domeniu.
Sectorul aviației civile va beneficia, de asemenea, de un cadru normativ și operațional actualizat care îmbunătăți capacitatea de evaluare a navigabilității aeronavelor și a produselor aeronautice, piese și aparate, precum și organizațiile și personalul implicat în aceste procese.
Un alt beneficiu din urma acestui proiect va fi elaborarea cadrului normative și operațional pentru Biroul de Investigare a Accidentelor în transporturi, conform cerințelor UE.

Contact details:


Mr Vesselin Siarov, Team Leader, vsiarov@avensa.ro
Mr Dimitris Kostianis, Deputy TL, dkostianis@avensa.ro
Mrs Roxana Nechita, Project Director, roxana.nechita@avensa.ro
Mr Stanislav Petrascu, Deputy Project Director, stanislav.petrascu@avensa.ro
Mrs Madalina Randasu, Communication Expert, madalina.randasu@avensa.ro

 

Locație și contacte

Aleea Gării 6, Chisinau, Moldova

Galerie foto și video