Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin păstrarea și protecția acestuia

Societate mai puternică
1.000.000,00 Euro
Ministerul Proprietății Culturale, Activităților și Turismului din Italia (MiBACT), Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC)
2017 - 2019
În curs de desfășurare
Proiectul Twinning “Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin păstrarea și protecția acestuia” este implementat de Ministerul Educației, Cercetării și Culturii din Republica Moldova (MECC) în parteneriat cu Ministerul Proprietății Culturale, Activităților și Turismului din Italia (MiBACT). Durată de implementare a proiectului este de 2 ani (Septembrie 2017 - Septembrie 2019).

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la protejarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova prin modernizarea managementului și politicilor, în conformitate cu standardele și bunele practici europene.

Scopul proiectului Twinning este de a spori și sprijini aplicarea cadrului legislativ care reglementează și îmbunătățește guvernarea domeniului protecției patrimoniului cultural, în special prin dezvoltarea, adoptarea și implementarea unui model de management strategic.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor Acordului de Asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană prin consolidarea contactelor interpersonale, inclusiv prin cooperare și schimburi de experiență în domeniul culturii.

Aproximativ 30 de experți din Italia vor fi implicați în activitățile proiectului în strânsă colaborare cu experții moldoveni din cadrul MECC și instituțiile conexe.

Metodele de lucru vor fi bazate pe dialog continuu, consolidarea capacităților și abilitarea instituțiilor din Moldova prin: analiza lucrului experților, elaborarea comună a foii de parcurs, vizite de studiu, stagii de practică în instituțiile din Italia, seminare, ateliere, training-uri și dezvoltarea proiectelor-pilot.

Proiectul Twinning și-a început activitatea la jumătatea lunii Septembrie 2017, în perioada când reformele instituționale și legislative erau în curs de desfășurare în Republica Moldova. Comasarea Ministerului Culturii cu cel al Educației, Tinretului și Sportului a determinat restructurarea internă în scopul creării instrumentelor juridice care să sprijine protecția patrimoniului cultural, inițiat în 2010. Lunile septembrie-noiembrie 2017 au fost foarte active în ceea ce privește evoluția reformelor. Guvernul este hotărât să încheie reformele legislative pe care s-a angajat să le realizeze. Lansarea proiectului (17 noiembrie 2017) a fost organizată în comun cu partenerii Twinning la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. La eveniment au au participat reprezentanți ai mass-media, ONG-uri și reprezentanți ai altor instituții.

Echipa proiectului Twinning colaborează cu MECC pentru a îndeplini sarcinile din domeniul protecției patrimoniului, având drept obiectiv obținerea unui sistem eficient de protecție a acestuia. În acest scop, două dintre cele cinci vizite de studiu au fost efectuate la sfârșitul lunii ianuarie. Una dintre vizite a fost dedicată în mod special oficialilor de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), care au fost implicați în dezvoltarea reformelor instituționale și juridice, pentru a le oferi ocazia de a se familiariza cu sistemul juridic și cel organizațional de stat pentru protecția patrimoniului cultural din Italia.

Cealaltă vizită de studiu a fost dedicată sectorului învățământului superior (ÎS), educației și formării profesionale (EFP): reprezentanților Universității Tehnice din Moldova, Sectorului Educațional al MECC, centrelor de excelență și școlilor profesionale, unde au avut ocazia să stabilească contacte cu universitățile, școlile profesionale și tehnice în sectoarele de construcție și ocrotire din Italia. Ca urmare, dialogul de explorare și schimburile de experiență sunt în continuă desfășurare.

În februarie a fost inițiat un ciclu de cinci seminare (care va fi încheiat în Iunie 2018) la Universitatea Tehnică din Moldova unde au fost discutate aspectele conservării arhitecturale. Scopul seminarului a fost de a prezenta elevilor facultății de arhitectură o nouă abordare didactică. În cadrul seminarelor, studenții au dat dovadă de implicare și interes sporit.

În pofida lipsei personalului în instituțiile partenere din Republica Moldova, aceasta a reușit să stabilească relații eficiente de coopeare cu reprezentanții și experții țării membre a proiectului.

Locație și contacte

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
+373 60217288

Galerie foto și video