Suport pentru implementarea Planului de Acțiune privind Liberalizarea Vizelor

Conectivitate mai puternică
15 800 000 EUR
Guvernul RM/ Ministerul Afacerilor Interne
2014 - 2018
Finalizat
UE și Republica Moldova au demarat cooperarea pentru migrație și combaterea imigrației neregulate, a traficului de persoane, criminalității transfrontaliere și contrabandei încă din ianuarie 2008, când au intrat în vigoare acordurile de facilitare a vizelor și de readmisie. În 2008, a fost încheiat un parteneriat de mobilitate mai larg, care a oferit în egală măsură un cadru de lucru și o facilitate pentru dialog pe marginea politicilor, cât și cooperare pe probleme legate de vize.

Ca parte a Dialogului UE - Republica Moldova privind liberalizarea regimului de vize, a fost elaborat un Plan de Acțiuni, stabilind condițiile ce trebuiau întrunite de Republica Moldova ca bază pentru călătorii fără viză, așa numitul Plan de acțiuni vizând liberalizarea regimului de vize (VLAP). Acesta cuprindea puncte de referință preliminare legate de cadrul normative și de reglementare, precum și repere concrete pentru implementarea eficientă a patru blocuri: Securitatea documentelor, inclusiv celor biometrice, Migrațiune ilegală, inclusiv readmisia, Ordinea publică și securitatea, Relații externe și drepturile fundamentale.

 

 În urma realizării VLAP, în aprilie 2014, Uniunea Europeană a acordat cetățenilor moldoveni deținătorii unui pașaport biometric dreptul de a călători fără viză.

 

Concomitent, Serviciile Comisiei și Guvernul Republicii Moldova au convenit să însoțească această schimbare importantă în relația lor cu un sprijin de 20 M € intitulat Implementarea Planului de acțiuni privind liberalizarea vizelor pentru perioada financiară 2014-2016. Scopul a fost de a ajuta autoritățile să consolideze sistemele și procesele pentru consolidarea și monitorizarea ulterioară a valorilor de referință din VLAP. Obiectivul general a fost să contribuie la îmbunătățirea mobilității cetățenilor moldoveni, asigurând, în același timp, ordine și securitate publică, consolidând statul de drept și apărarea drepturilor omului, în conformitate cu standardele europene și cu cele mai bune practici comparative. Obiectivele specifice au fost legate de gestionarea îmbunătățită a frontierei și a migrației (Blocul 2) și ordinea și securitatea publică sporite (Blocul 3).

 

Regimul liberalizat al vizelor a fost în mare măsură respectat și acest lucru a dus la o reducere semnificativă a migrației ilegale. Numărul de migranți, refugiați și solicitanți de azil rămâne mic și se încadrează în capacitățile curente de gestionare ale autorităților moldovenești. La fel, autoritățile moldovene fac progrese bune în combaterea criminalității transfrontaliere, în special traficul de femei, stupefiante și arme.

  

Există, de asemenea, o consecință neașteptată de pe urma introducerii regimului liberalizat de vize: efectul pozitiv este că aproximativ 327.000 de locuitori din regiunea transnistreană au fost incluși în Registrul de stat al populației iar circa 265.000 de persoane dețin pașapoarte și buletine bIOMetrice moldovenești, în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova. Principala valoarea adăugată a sprijinului UE a fost că a jucat rolul major în dialogul politic privind gestionarea frontierei, migrației și a criminalității transfrontaliere.

 

Locație și contacte

Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033

Galerie foto și video