Suport pentru IMMuri în Zonele Rurale (PARE 1+1 și Femei în Afaceri)

Economie mai puternică
Grant 4 milioane euro
Organizația pentru dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii(ODIMM)
2019 - 2021
În curs de desfășurare
Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții rurale pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Obiectivul specific constă în reducerea disparităților economice și sociale în zonele rurale prin introducerea unor inițiative active de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din mediul rural.

Prin intermediul acestui proiect, Uniunea Europeană acordă sprijin financiar celor două programe naționale de susținere a afacerilor: programul PARE 1 + 1 (Programul național de atragere a remitențelor migranților în economia reală a Republicii Moldova) și programul WiB (Women in Business). Sprijinul va include servicii de consultanță, îndrumare și instruire, precum și sprijin financiar.

PARE 1+1 este un program național care are ca scop mobilizarea resurselor umane și financiare ale lucrătorilor migranți moldoveni în dezvoltarea economică a Moldovei prin stimularea creării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a locurilor de muncă corespunzătoare de către lucrătorii migranți și beneficiarii remitenților.

Femei în Afaceri are drept scop să ofere sprijin financiar și non-financiar integrat femeilor în afaceri prin sprijin acordat pentru investiții și servicii asociate de dezvoltare a afacerilor. Grație acestui program, vor spori oportunitățile de angajare, în special pentru femei, create prin investiții și sprijin non-financiar pentru IMM-urile din mediul rural, ceea ce va duce la crearea a noi locuri de muncă în zonele rurale.

 

Beneficiari:

În perioada iunie 2018 – aprilie 2020, prin intermediul proiectului ”Suport pentru IMM-urile din zonele rurale” au beneficiat:

97 de IMM-uri în cadrul Programului PARE 1+1;

111 de IMM-uri în cadrul Programului Femei în Afaceri.

 

Rezultate:

Principalele rezultate așteptate sunt:

Suportul diversificării și crearea întreprinderilor rurale, în special microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, sprijinul IMM-urilor agroalimentare în realizarea de investiții care să le permită să respecte standardele UE privind siguranța alimentelor, creșterea numărului locurilor de muncă, atragerea investițiilor străine și scăderea fluxurilor de migrație din zonele rurale spre zonele urbane sau chiar în străinătate.

Până în prezent în cadrul proiectului, 97 de proiecte de investiții au fost finanțate pentru inițierea și dezvoltarea unei afaceri în zonele rurale din cadrul programului PARE 1 + 1 și 111 proiecte de investiții au fost finanțate pentru inițierea și dezvoltarea unei afaceri în zonele rurale din cadrul Programului Femei în afaceri.

 

Detalii de contact:

Aliona Cravețchi

email: aliona.cravetchi@odimm.md

Stefan cel Mare 134, etajul 3,

MD-2012, Chişinău, Moldova

Tel : + 373 (22) 29 57 41

Locație și contacte

Stefan cel Mare 134, etajul 3, MD-2012, Chişinău, Moldova
+ 373 (22) 29 57 41

Galerie foto și video