Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova

Guvernanță mai puternică
1 200 000 Euro
Oficiul Federal de Administrare (BVA) Ministerul Finanțelor Publice din România (MFP), Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
2018 - 2018
Finalizat
  Obiectivul general al proiectului Twinning este de a îmbunătăți managementul finanțelor publice prin consolidarea mediului de control intern și audit în sectorul public din Republica Moldova, în conformitate cu cele mai bune practici ale UE.
Scopul proiectului este:
  1. Să dezvolte un mediu eficient de control intern și de audit în sectorul public, în conformitate cu clauzele aplicabile ale articolului 49 din Acordul de Asociere;
  2. Să contribuie la crearea unui mediu eficient de control și de audit intern, prin consolidarea cadrelor juridice, instituționale și profesionale pentru Management financiar și control (FMC) și auditul intern;
  3. Creșterea gradului de conștientizare a rolurilor și beneficiilor în ceea ce privește controlul financiar public intern (CFPI) la toate nivelurile administrației, partajarea bunelor practici naționale a managementului financiar de control și auditul intern.
Proiectul urmărește obținerea următoarelor rezultate:

 

-  Consolidarea sistemului de management financiar și control, și consolidarea capacității administrației centrale, și a organizațiilor bugetare individuale de a răspunde recomandărilor auditului intern și extern;
-  Consolidarea sistemului și a capacităților pentru auditul intern al autorităților publice de stat și locale;
-  Reforma Inspecției Financiare și implementarea noilor sale sarcini;
-  Stabilirea unui mecanism solid pentru instruirea specialiștilor în domeniul finanțelor publice.
 

Locație și contacte

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
+ 373 22 26 25 84; + 373 22 26 27 40; + 373 60 39 81 03

Galerie foto și video