Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în Contextul DCFTA în Republica Moldova

Economie mai puternică
DCFTA
EUR 3 683 800 M
Un consorțiu constituit din Project Group International, PrySma Calidad y Medio Ambiente SA, Eurecna SpA, GDSI, Sofreco, Eurosupport-Fineurop Support Srl
2017 - 2020
În curs de desfășurare
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Republica Moldova în “consolidarea cadrului infrastructurii calității țării în contextul DCFTA [Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător]”.
Proiectul are următoarele scopuri:

 

(1) continuarea alinierii elementelor de Infrastructură a Calității [IC] și Supraveghere a Pieței [SP] cu cerințele UE;

(2) îmbunătățirea aspectelor legate de competitivitatea sectorului privat prin sporirea producției, calității și a proceselor de afaceri ale IMM-urilor;

(3) elaborarea planului de acțiuni privind vizibilitatea și comunicarea concretă stratificată privind DCFTA, în special în domeniile Infrastructurii Calității, Supravegherii pieței și al condițiilor și oportunităților piețelor interne și externe, precum și în implementarea diferitelor acțiuni de sensibilizare, comunicare și vizibilitate.

 

Proiectul urmărește atingerea următoarelor scopuri:

 

-  Cadrele juridice și normative de infrastructură a calității (IC) și de supraveghere a pieței (SP) din Republica Moldova sunt strâns aliniate la cerințele UE, conform planurilor de acțiune relevante ale Guvernului;
-  Sporirea competitivității globale a întreprinderilor locale în cadrul unui context DCFTA pe domeniile calității, producției, promovării exportului, marketingului și managementului;
-  Oferirea suportului pentru MEI în realizarea diferitelor sale acțiuni de sensibilizare, comunicare și vizibilitate pe domeniile infrastructurii calității, supravegherii pieței și condițiilor și oportunităților piețelor interne și externe.
 

COMPONENTELE PROIECTULUI:

 

 Componenta 1: Infrastructura Calității

-  Asistență consultativă pentru laboratoarele de încercări din Republica Moldova și Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI); Suport pentru MEI pe parcursul implementării Planului său de acțiuni privind certificarea serviciilor și evaluarea conformității din sectorul privat; Suport pentru Institutul Național de Metrologie din Republica Moldova în obținerea și menținerea calității de membru al EURAMET; Suport pentru MEI  în implementarea Anexei XVI a Planului de Acțiuni DCFTA.

 

Componenta 2: Supravegherea pieței

-  Suport în implementarea Planului de dezvoltare instituțională multianual al Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței; Suport pentru Autoritățile Publice Centrale în elaborarea și implementarea politicilor si procedurilor de evaluare și gestionare a riscurilor; Suport în stabilirea sistemului RAPEX bazat pe schimbul de informații cu privire la produsele de consum nealimentare periculoase.

 

Componenta 3: Oportunități și piețe interne și externe

-  Vor fi susține până la 75 de companii selectate (viabile în ceea ce privește exportul;  Suport pentru ODIMM și MIEPO în vederea creșterii eficienței proiectelor în curs de implementare a acestora, adresate companiilor cu scopul de a beneficia de oportunitățile de piață generate de DCFTA;  consolidarea capacităților în privința DCFTA pentru personalul organizațiilor de sprijinire a afacerilor’ (OSA) atât de stat cât și ONG-uri, inclusiv Camera de Comerț și Industrie; Sprijinirea și îmbunătățirea dialogului public-privat (DPP) existent cu privire la implementarea AA / DCFTA.

 

Componenta 4: Suport pentru MEI în procesul de revizuire a planului de acțiuni pentru vizibilitatea și comunicarea specifică multidimensională privind DCFTA

-  Suport pentru MEI și agențiile sale subordonate în desfășurarea diferitelor acțiuni de sensibilizare, comunicare și vizibilitate în domeniul infrastructurii calității, al supravegherii pieței și al condițiilor și oportunităților piețelor interne și externe; Suport acordat MEI și agențiilor sale de implementare pentru consolidarea eforturilor de informare globale.

 

Componenta 5: Activități suplimentare în cadrul proiectului

-  Sprijinirea, în special a MEI, în elaborarea, realizarea și raportarea progreselor înregistrate în implementarea DCFTA; Sprijinirea, în special a MEI și a agențiilor sale subordonate, în sporirea efectivității și eficienței operațiunilor și a competențelor personalului.

 

Locație și contacte

Piața Marii Adunări Naționale 1
+ 373 79 078 805

Galerie foto și video