Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele AA

Conectivitate mai puternică
1.000.000 Euro
Departamentul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Lituania
2017 - 2019
În curs de desfășurare
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Republica Moldova (RM) în pregătirea necesară pentru implementarea Ghișeului Unic și Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) a Acordului de Asociere.

În cadrul acestui proiect, Serviciul Vamal va beneficia de consultanță și suport metodologic din partea experților europeni în demersurile de implementare a Convenției privind regimul de tranzit comun și a Convenției privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. În rezultat, accederea RM la aceste două convenții va crea premisele necesare pentru implementarea NCTS.

Ghișeul unic reprezintă o facilitate care permite părților implicate în comerț și transport să depună informații standardizate la un singur punct de intrare pentru a îndeplini toate cerințele de reglementare ce țin de import, export și tranzit. Astfel, agenții economici, brokerii vamali sau transportatorii sunt exonerați de obligativitatea depunerii spre examinare a documentelor permisibile în adresa mai multor agenții de control. 

 

Proiectul Twinning are următoarele rezultate obligatorii: 

 

-  Elaborarea cadrului juridic privind sistemul de tranzit comun și simplificarea comerțului cu mărfuri, în conformitate cu cerințele Convenției privind regimul de tranzit comun și Convenției privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, inclusiv definirea și punerea în aplicare a Documentului Administrativ Unic;
-  Elaborarea cadrului legal și a specificațiilor tehnice pentru un sistem informațional corespunzător, legat de implementarea conceptului Ghișeului Unic;
-  Suport în implementarea Convenției privind regimul de tranzit comun și a Convenției privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri;
-  Consolidarea controalelor vamale și implicarea părților interesate în contextul Ghișeului Unic, a Convenției privind regimul de tranzit comun și a Convenției privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.

 
 
 
 

Locație și contacte

mun. Chişinău, str. Nicolae Starostenco 30
+373 22 574160, +373 22 574160, +373 22 574160

Galerie foto și video