Sprijinirea Programului de Măsuri pentru consolidarea încrederii (I-II)

Economie mai puternică
3.7 milioane Euro
PNUD (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare)
2009 - 2012
Finalizat
Proiectul își propune să răspundă nevoilor comunității transnistrene și a zonei de securitate, prin creșterea accesului la servicii sociale și economice, la surse de informații diverse și obiective. Promovarea oportunităților de dezvoltare la nivel local prin reunirea organizațiilor transnistriene cu cele din alte regiuni ale țării bazate pe o comunicare eficietă.

Vor fi binevenite crearea parteneriatelor transfrontaliere, care vor crea oportunități paralele de interacțiune pentru actorii interesați, promovând astfel cooperarea economică și contribuind la creșterea încrederii între parteneri și comunitate. Proiectul va sprijini activități în următoarele domenii: dezvoltarea afacerilor, responsabilizarea comunităților și organizațiilor societății civile.

 

Obiective:

 

-  să sprijine inițiativele și acțiunile care favorizează dezvoltarea societății civile din regiunea transnistreană, răspunzând nevoilor urgente ale comunității și ajutând cetățenii să își rezolve problemele prin participare comună;
-  promovarea relațiilor dintre cele două părți ale Nistrului, îmbunătățirea fluxului de informații și creșterea spațiului informațional;
-  să contribuie la reintegrarea economică prin promovarea și sprijinirea serviciilor și practicilor de consiliere în afaceri, precum și a schimbului transfrontalier ale acestora;
-  abilitarea comunităților să implementeze și să monitorizeze proiectele de dezvoltare, precum și împuternicirea decidenților locali pentru furnizarea serviciilor și modernizarea infrastructurii de bază.
 

Beneficii:

 

-  vor fi sprijinite organizațiile locale pentru rezolvarea nevoilor parvenite din partea comunității. Acest segment al proiectului va viza regiuni care nu au beneficiat pană acum de sprijin;
-  îmbunătățirea relațiilor dintre autoritățile locale și organizațiile societății civile (OSC) și împuternicirea comunităților locale;
-  creșterea accesului comunității transnistrene la serviciile sociale și economice de bază, precum și la sursele de informații obiective și diverse;
-  creșterea încrederii în sine și între cetățeni, inclusiv îmbunătățirea relațiilor între asociațiile de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului;
-  aproximativ 50 de întreprinderi mici și mijlocii au beneficiat de servicii de consultanță de afaceri mai bune și de abilități de management îmbunătățite;
-  cel puțin 9 proiecte mici de infrastructură desfășurate în zonele sociale și economice.
 

Conștientizarea publicului:

 

-  răspândirea informațiilor și sensibilizarea opiniei publice despre ONG-urile din Transnistria;
-  promovarea activităților societății civile prin comunicate de presă și conferințe, interviuri, participarea la talk-show-uri și dezbateri publice etc.;
-  organizarea unei campanii publice de promovare a inițiativelor societății civile din Transnistria;
-  îmbunătățirea fluxului de informații și creșterea spațiului de informare între cele două părți ale Nistrului.