Sprijin UE pentru sectorul privat în contextul Acordurilor de Asociere / ZLSAC

Economie mai puternică
DCFTA
493 340 Euro
DAI Europe, S.A. Sopex N.V.
2014 - 2016
Finalizat
Obiectivul general al proiectului este „de a propune recomandări privind proiectarea pachetului de sprijin al UE care vizează sectorul privat, pentru a însoți procesul de implementare a AA / DCFTA în Georgia, Moldova și Ucraina, în special în ceea ce privește respectarea Normele UE în legislația internă."

Rezultatele proiectului sunt următoarele:

 

• o analiză a decalajului dintre legislația națională și dispozițiile acquis-ului UE care urmează să fie implementate ca parte a AA / DCFTA (în ceea ce privește sectorul privat);

• o evaluare a programelor de dezvoltare a IMM-urilor din trecut și în curs de desfășurare în cele trei țări și;

• recomandări specifice pentru proiectarea sprijinului viitor al UE către sectorul privat pentru a însoți punerea în aplicare a dispozițiilor AA / DCFTAs.

Locație și contacte

DAI Europe, S.A. Sopex N.V.

Galerie foto și video