Sprijin pentru programul de măsuri de consolidare a încrederii (III)

Economie mai puternică
10,600,000 Euro
PNUD (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare)
2012 - 2014
Finalizat
Programul contribuie la consolidarea încrederii dintre ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităților locale, a organizațiilor societății civile, a comunității de afaceri și a altor părți interesate, precum și prin dezvoltarea economică și socială a comunităților locale.

Scopul programului este de a garanta că eforturile depuse la nivel politic(5+2 discuții informale și formale) și la nivel tehnic (grupuri de lucru pentru consolidarea încrederii) sunt susținute cu încredere la nivel comunitar. De asemenea, se dorește crearea unui mediu favorabil de dialog și cooperare între toate nivelurile.

Programul contribuie la creșterea încrederii între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului și îmbunătățirea calității vieții acestora.

Programul îți propune să îmbunătățească capacitățile entităților economice din regiunea transnistreană pentru integrarea economică și accesul pe piața UE, precum și sporirea cooperării transfrontaliere între actorii din ambele părți. Domeniile de intervenție:

  1. Dezvoltarea afacerilor
  2. Societate civilă
  3. Renovarea infrastructurii
  4.  Sănătate
  5. Protecția mediului

 

Obiectivele proiectului:

 

-  să îmbunătățească economia dintre cele două maluri ale Nistrului prin promovarea schimburilor transfrontaliere și extinderea gamei de servicii catalitice de susținere a afacerilor;
-  să abiliteze comunitățile locale și actorii din ambele părți să participe la proiecte comune, care să răspundă principiilor de dezvoltare și să asigure furnizarea de servicii publice esențiale;
-  să abordeze preocupările comune de dezvoltare a mediului, creând oportunități și platforme pentru colaborarea celor din ambele maluri;
-  să promoveze dezvoltarea societății civile prin consolidarea capacității ONG-urilor de a genera activități care promovează colaborarea transfrontalieră și soluționează nevoile esențiale de dezvoltare.
 

Realizări:

 

-  cel puțin 200 de întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM-uri) beneficiază de servicii mai bune de susținere a afacerilor și de aptitudini manageriale îmbunătățite; au fost promovate cel puțin 50 schimburi dintre cele două maluri;
-  comunitățile împuternicite să participe la soluționarea nevoilor de dezvoltare locală cu implementarea a cel puțin 40 de proiecte de infrastructură socială;
-  consolidarea capacității organizațiilor societății civile pentru a răspunde nevoilor sociale și comunitare prestate; au sprijinit cel puțin 30 de parteneriate ale ONG-urilor de peste râu;
-  creșterea relațiilor dintre actorii ambelor maluri din sectoarele social, cultural, economic și de mediu;
-  creșterea încrederii între cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului.