Sprijin pentru dezvoltarea capacităților profesionale și motivarea angajaților administrației publice în Republica Moldova

Guvernanță mai puternică
1 994 200 EUR
CPM International OU (Estonia)
2018 - 2020
În curs de desfășurare
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la procesul de reformă a administrației publice din Moldova, prin îmbunătățirea eficienței, eficacității și responsabilității Administrațiilor Publice la nivel național și sub-național, în conformitate cu principiile europene ale administrației publice definite prin Programul SIGMA și îmbunătățirea capacităților profesionale și a motivației angajaților publici. Echipa proiectului sprijină îmbunătățirea sistemului existent a funcționarilor publici, cu sfaturile autorității responsabile (Cancelaria de Stat) în revizuirea sistemului normativ și a sistemului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici. Echipa proiectului este formată din experți Senior și Junior din diverse domenii, inclusiv experți juridici, de consolidare a capacităților profesionale și experți de formare din mai multe țări UE și IPA, cît și din Republica Moldova.

Rezultate:

Prin intermediul activităților din cadrul proiectului, se planifică obținerea a trei rezultate principale. Primul rezultat își propune să actualizeze cadrul legal, sistemul de salarizare și programele de formare pentru toate instituțiile publice din Republica Moldova. De asemenea, ceea ce privește proiectul, unul dintre obiectivele stabilite este reducerea politizării în administrația publică. Echipa proiectului a revizuit cadrul legal și l-a comparat cu principiile SIGMA ale administrației publice. Fișele de post ale funcționarilor publici vor fi revizuite și modificate, procedeele de recrutare vor fi realizate în bază de merit, va fi inițiată dezvoltarea profesională a serviciului public, iar sistemul de evaluarea  performanțelor va fi revizuită și pusă în funcțiune. De asemenea, a fost făcută o analiză cuprinzătoare a necesităților de formare a funcționarilor publici, astfel programul general de formare a serviciului public va fi pregătit și parțial implementat de echipa proiectului.

 

Al doilea rezultat important al proiectului constă în legătura dintre sistemul de management al resurselor umane și sistemul de salarizare printr-un set de activități: crearea și implementarea sistemului informatic HRM, instruirea funcționarilor publici care vor fi implicați și vor utiliza sistemul.

 

Al treilea rezultat al proiectului este îmbunătățirea capacităților profesionale și a motivației funcționarilor publici din Republica Moldova. Vor fi implementate un set de activități care ar include procesul de proiectare și stabilire a sistemului de monitorizare, testarea sistemului, implementarea sistemului în cadrul instituțiilor publice.

 

Beneficiari:

Cancelaria de Stat

Ministerul Finanțelor

 

Locație și contacte

Motivation project
+373 69 788 000

Galerie foto și video