Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova

Guvernanță mai puternică
2,690,338.00 Euro
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Reforma Penală Internațională, Comitetul Helsinki din Olanda (NHC), Institutul de Reforme Penale (IRP)
2014 - 2018
Finalizat
Domeniile principale de intervenție ale proiectului se referă la: Sprijin pentru modernizarea instituțiilor beneficiare în conformitate cu prevederile documentelor strategice pentru sectorul justiției; Profesionalizarea personalului din penitenciare, de probațiune și sistemului de executare; modernizarea programelor de instruire și evaluarea performanțelor; Asistență în asigurarea, modernizarea și îmbunătățirea condițiilor pentru o reabilitare eficientă și reintegrarea socială a foștilor deținuți; Asistență și expertiză în îmbunătățirea cadrului organizatoric și legal, precum și a procedurilor și activităților de reglementare în cadrul instituțiilor beneficiare; promovarea celor mai bune practici; Dezvoltarea standardelor etice eficiente de comportament în instituțiile beneficiare; Sprijin pentru îmbunătățirea cooperării cu societatea civilă și alți parteneri de dezvoltare.
Realizări:

 

Eforturile comune ale implementatorilor și beneficiarilor au contribuit la îmbunătățirea abilităților, atitudinilor, proceselor și procedurilor profesionale în diverse segmente ale activității beneficiarilor proiectului. Beneficiarii proiectului au dezvoltat capacități necesare pentru modernizarea instituțională și implementarea pașilor importanți de reformă. Astfel au fost îmbunătățite aptitudinile personalului, precum și au fost simplificate procedurile și măsurile operaționale, sporind, astfel, durabilitatea și impactul pozitiv al proiectului. Rezultatele proiectului sunt materializate prin evaluări instituționale și sectoriale cu recomandări practice pentru modernizarea sistemului; noi metodologii pentru planurile integrate de tratament pentru deținuți și pentru inspecția penitenciară, care deja se aplică; o serie de manuale considerate ca instrumente practice pentru activitatea zilnică a profesioniștilor din domeniul penitenciar și de probațiune, cum ar fi pregătirea pentru eliberarea deținuților, lucrul cu persoanele aflate sub supravegherea probațiunii, lucrul cu minorii aflați în probațiune, lucrul cu persoane care au comportament agresiv sau care au fost condamnate pentru crime sexuale; un ghid al oportunităților de afaceri în sistemul penitenciar pentru a revigora industria penitenciară; revizuirea cadrului normativ al probațiunii (a fost deja adoptat un act normativ bazat pe expertiza proiectului în domeniul muncii comunitare); un Cod de etică adoptat pentru sistemul de aplicare al legii civile, bazat pe expertiza oferită în cadrul proiectului; un set de standarde profesionale pentru executorii judecătorești (care vor fi adoptate în cadrul noilor amendamente la Legea privind executorii judecătorești); mai multe activități de formare pentru toți beneficiarii; introducerea programul pilot dual de educație și formare profesională în penitenciarele selectate; acțiunile politice ale beneficiarilor sunt mai bine formulate și legate de resursele financiare disponibile (ca rezultat al intervenției proiectului în îmbunătățirea capacităților de formulare a bugetului).

Locație și contacte

Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în Moldova

Galerie foto și video