Sprijin în procesul de reformă a administrației publice

Guvernanță mai puternică
2 794 400 EUR
Corporate & Public Management Consulting International OU
2018 - 2020
În curs de desfășurare
Obiectiv general este îmbunătățirea capacităților instituționale și a capacităților resurselor umane ale autorităților publice centrale și locale de a elabora și implementa politici bazate pe dovezi și de a asigura prestarea eficientă și eficace a serviciilor administrative de înaltă calitate, în conformitate cu principiile europene ale administrației publice.

 

Scop:

 

  •   Realizarea cu succes a procesului de reformă a administrației publice pe orizontală pentru a îmbunătăți eficiența, eficacitatea și responsabilitatea administrației publice la nivel central și local;

  •   Consolidarea capacităților administrative ale administrației publice din Moldova pentru a răspunde cerințelor Agendei de Asociere, în special în contextul sprijinului suplimentar pentru dezvoltarea cadrului strategic pentru     reforma administrației publice, elaborarea unor politici mai bună, coordonarea politicilor, restructurarea și modernizarea sistemul administrativ.

Rezultate:

 

Proiectul are o gamă largă de intervenții și are șapte componente cu rezultate concrete:

Rezultatele Componentei 1 se referă la elaborarea, examinarea și determinarea costurilor cadrului legal și al documentelor de planificare aferente domeniilor incluse în strategia RAP 2016-2020.

Componenta 2 prevede că structura Guvernului Republicii Moldova și a organismelor, regulilor și procedurilor supravegheate de guvern, componența, mandatele, responsabilitățile și funcțiile sale vor fi analizate și calculate în materie de costuri.

Componenta 3 va permite crearea unui sistem armonizat de monitorizare și raportare a RAP pentru implementare într-un mod durabil.

În cadrul Componentei 4, Cancelaria de Stat și Departamentul de Administrație Publică al Cancelariei de Stat, Centrul de Implementare a Reformelor, precum și Comitetul Național pentru RAP vor primi asistență tehnică și de dezvoltare a capacităților, care va permite ghidarea și implementarea cadrului strategic al RAP.

În cadrul Componentei 5, va fi promovată o transparență și responsabilitate mai mare a administrației publice în aspectul serviciilor guvernamentale de bază, cu accent special pe responsabilitatea față de Parlament și organizațiile societății civile.

Reforma teritorială va fi proiectată, costată, bugetată, convenită și pregătită pentru punere în aplicare în întreaga țară în cadrul Componentei 6.

În cele din urmă, Componenta 7 va sprijini Guvernul Republicii Moldova în comunicarea eficientă a reformelor legate de RAP, cu accent pe beneficii tangibile pentru cetățeni.

 

Beneficiari:

 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Centrul de Implementare a Reformelor

cancelaria@gov.md

 

Date de contact:

 

ursu@cpmconsulting.eu

 

Locație și contacte

str. N. Iorga 21,Chișinău MD-2012
+373 22 25 03 83

Galerie foto și video