Sporirea respectării drepturilor femeilor în Republica Moldova prin combaterea violenței bazate pe gen

Societate mai puternică
368,421.00 Euro
Asociația Promo-LEX
2016 - 2019
În curs de desfășurare
Proiectul este implementat de trei organizații care printr-un efort comun încearcă să combată violența pe bază de gen în Moldova.

În Moldova, violența bazată pe gen este o problemă care afectează numeroase femei.

Acțiunea urmărește îmbunătățirea legislației și a politicilor naționale privind violența bazată pe gen; pentru a spori gradul de conștientizare a publicului cu privire la această problemă și pentru a spori protecția femeilor, victime ale violenței bazate pe gen.

 

Acțiunea prevede următoarele activități:

 

-  elaborarea și punerea în aplicare a ghidului privind efectuarea documentației în cazurile de violență bazată pe gen, inclusiv examinarea medicală, psihologică și criminalistică;
-  crearea unui mecanism pilot de asistență și reabilitare interdisciplinară pentru victimele violenței bazate pe gen;
-  acordarea a două subgranturi pentru crearea centrelor de urgență pentru victimele violenței bazate pe gen;
-  monitorizarea și evaluarea legislației naționale privind combaterea violenței bazate pe gen și crearea activităților de lobby pentru modificarea legislației;
-  elaborarea unui ghid și instruirea echipelor multidisciplinare cu privire la modul de abordare a cazurilor de violență în familie;
-  Implemetarea a șase campanii de sensibilizare;
-  Crearea a șase ateliere de formare pentru grupuri profesionale cu privire la modul de abordare a cazurilor de violență bazată pe gen.
 

Beneficiari:

 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt victimele și potențialele victime ale violenței bazate pe gen (în special femeile).

Grupurile-cheie ale părților interesate sunt: femeile, victimele violenței bazate pe gen (și familiile acestora); Legiuitorii responsabili de punerea în aplicare a legislației privind combaterea violenței bazate pe gen; Organizații nonguvernamentale locale; Grupuri profesionale: avocați, psihologi, asistenți sociali, medici și jurnaliști; Organizațiile internaționale și Corpul diplomatic din Moldova.

 

Realizări:

 

-  proiectul va spori protecția și accesul la serviciile de urgență pentru victimele violenței bazate pe gen prin crearea și lansarea unui mecanism interdisciplinar de asistență și reabilitare și acordarea de asistență pentru cel puțin 300 de beneficiari pe parcursul duratei proiectului;
-  proiectul va contribui, de asemenea, la dezvoltarea capacităților ONG-urilor locale de a oferi servicii complete de asistență victimelor violenței bazate pe gen, prin acordarea a două subgranturi pentru crearea centrelor de urgență;
-  se urmărește, de asemenea, îmbunătățirea examinării medico-legale în cazurile de violență pe bază de gen, prin dezvoltarea și punerea în aplicare a ghidului privind efectuarea documentației în cazurile de violență bazată pe gen, inclusiv examinarea medicală, psihologică și criminalistică, în conformitate cu Protocolul de la Istanbul;
-  partenerii proiectului vor contribui la îmbunătățirea legislației privind violența bazată pe gen prin monitorizarea continuă și prin propunerea de modificări a legislație;
-  va fi îmbunătățită funcționarea echipelor multidisciplinare în domeniul violenței domestice, prin elaborarea ghidului privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie prin ormarea a cel puțin 500 de membri ai echipelor multidisciplinare. Oferirea unui program de formare pentru 150 de reprezentanți a grupurilor profesionale (avocați, psihologi, asistenți sociali, medici și jurnaliști) cu privire la modul de abordare a cazurilor de violență pe bază de gen;
-  se vor desfășura 6 campanii de informare și conștientizare care vor ajunge la cel puțin 3000 de persoane din întreaga țară, pentru a spori gradul de conștientizare a populației cu privire la violența bazată pe gen.

Locație și contacte

Promo-LEX
+ 373 22 450024; + 373 69177101

Galerie foto și video