Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești în Moldova

Guvernanță mai puternică
2 778 784 Euro
Consorțiul condus de GIZ (Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei)
2014 - 2018
Finalizat
Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini implementarea durabilă a reformei sectorului justiției în Moldova și de a spori eficiența sistemului judiciar și a altor agenții din sectorul justiției.
 Alte obiective:

 

-  A sprijini implementarea pilonilor I și IV ai Strategiei de reformare a sectorului justiției;
-  A contribui la cadrul juridic al sistemului judiciar;
-  A crește eforturile în lupta împotriva corupției și creșterea eticii sistemului judiciar, inclusiv un nou cod de etică;
-  A asigura transparența în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, în special în domeniul selecției și promovării judecătorilor;
-  A contribui la implementarea optimizării structurilor instanțelor judecătorești;
-  A asista în elaborarea și punerea în aplicare a strategiei de comunicare și a acțiunilor pentru justiție cu privire la redobândirea încrederii cetățenilor și la informarea cu privire la beneficiile reformei judiciare; activitatea include producerea și difuzarea unui spot video și organizarea unei campanii de informare prin întreaga țară pentru a prezenta activitățile în domeniul justiției.

 

Realizări:

 

Sistemul de justiție a devenit mai sensibil față de încălcarea standardelor etice. Eforturile de apropiere a sistemului judiciar de valorile Uniunii Europene au generat adoptarea unui nou cod de etică, unui concept de formare profesională în acest domeniu și formarea unui comitet care oferă consultanță judecătorilor în problemele de etică. Administrarea justiției și calitatea actului justiției a fost sporită prin mai multe măsuri, precum specializarea judecătorilor în instanțele pilot și contribuția la o nouă versiune a PIGD (Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor). Sistemul judiciar a dezvoltat cu ajutorul ATRECO o strategie proprie de comunicare și o rețea de comunicatori pentru implementarea acesteia. Relațiile publice cu cetățenii și mass-media au fost întărite și a fost instituit un sistem de feedback constant. Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești a fost autorizată să producă un plan pentru o nouă infrastructură a instanțelor, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.

Locație și contacte

GIZ Moldova
+373 69744755

Galerie foto și video