Sporirea calitatii si eficienței invățământului profesional tehnic din Republica Moldova

Societate mai puternică
1.3 milioane Euro
Consorțiul OMNIA, Autoritatea comună a educației din Regiunea Espoo, Finlanda, Fundația INNOVE din Estonia, MOSTA, Centrul de monitorizare și analiză a cercetării și învățământului superior din Lituania
2019 - 2021
În curs de desfășurare
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și organe/instituții și actori IPT în implementarea în continuare a Strategiei IPT pentru anii 2013-2020 prin îmbunătățirea capacității instituțiilor cheie responsabile de asigurarea calității cu accent special pe competențele cadrelor didactice și colaborarea cu sectorul privat.

În acest context, obiectivele specifice ale proiectului se concentrează pe următoarele:

 

  1. Consolidarea capacităților instituționale și operaționale și a competențelor personalului din cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), 

  2. Sprijinirea implementării în continuare a Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova, 

  3. Consolidarea capacității de cooperare eficientă între prestatorii de IPT și sectorul privat, 

  4. Suport oferit cadrelor didactice antrenate în IPT din Centrele de Excelență pentru a deveni multiplicatori prin formare pedagogică.

 

Rezultate:  

 

  1. Pregătirea personalului desemnat al ANACEC a fost inițiată pentru a oferi o mai bună înțelegere a Cadrului european de referință pentru asigurarea calității pentru educație și formare profesională (EQAIPT) și abordarea finalităților de studiu pentru IPT urmând principiile și instrumentele comune ale Procesului de la Copenhaga cum ar fi consolidarea dimensiunii europene a IPT, îmbunătățirea transparenței, a informației și a sistemelor de orientare/ghidare, recunoașterea competențelor și calificărilor, in clusiv a învățământului neformal și informal, promovarea cooperării în asigurarea calității.

  2. A avut loct elaborarea structurii Metodologiei pentru elaborarea standardelor de calificare. Obiectivul principal a fost elaborarea unui model conceptual al CNC, inclusiv funcția îndeplinită și actorii implicați și de asemenea elaborarea structurii organizaționale a CNC, inclusiv o entitate sau entități coordonatoare și factori de decizie.  Specialiștii IT din Finlanda au consultat structura Registrului CNC și Termenii de Referință pentru dezvoltarea aplicației pe Registrul CNC al Republicii Moldova. La acest subiect proiectul a colaborat cu experțiir proiectului GIZ antrenați în acest proces.

  3. Cartografierea implicării sectorului privat în dezvoltarea sistemelor IPT, a identificat necesitatea de a dezvolta conceptual de Învățământ pentru Adulți împreună cu Serviciul învățare pe tor parcursul vieții al MECC, a identificat modul de colaborare cu comisiile sectoriale și a identificat carențele în procesul de colaborare între comisiile sectoriale și instituțiile IPT.

  4. Identificarea necesităților de dezvoltare a competențelor ICT cu profesorii din sistemul IPT, colectarea informațiilor și planificarea parteneriatului cu centrul ProDidactica, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, activitățile legate de dezvoltarea abilităților digitale ale cadrelor IPT, colectarea informațiilor cu privire la consiliere în carieră pentru elevii IPT. În perioada de raportare a fost organizat un atelier de lucru cu prezentarea celor mai bune practici în utilizarea metodelor de predare ICT în Finlanda, precum și prezentarea celor mai bune practici în materie de instruire profesională continuă pentru profesorii din cadrul  IPT în Finlanda, Estonia și Lituania

Locație și contacte

Casa Guvernului 1, Piata Marii Adunari Nationale
+373 078 849 360

Galerie foto și video