Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață

Societate mai puternică
615,305.00 Euro
Parteneriate pentru fiecare copil
2016 - 2019
În curs de desfășurare
Scopul primar al acţiunii propuse este de a facilita accesul la serviciile comunitare de suport în primii ani de viaţă și în educaţia preşcolară pentru copiii vulnerabili cu nevoi speciale (CCNS).

Proiectul îți dorește să asigure pentru CCNS rezultate pozitive pe tot parcursul vieții. Obiectivul general va fi atins în trei moduri, operându-se la diferite nivele, prin: motivarea actorilor implicați în planificarea și promovarea serviciilor de suport în primii ani de viață și în educația preșcolară pentru CCNS, consolidarea capacităților profesioniștilor care lucrează cu CCNS ș a celor din OSC, îmbunătățirea calității sprijinului pentru părinți și îngrijitoriivulnerabili ai CCNS în cadrul comunităţii, pentru a le permite să ofere îngrijire optimă și să satisfacă nevoile copiilor lor.

 

Activitățile-cheie sunt axate pe:

 

-  dezvoltarea strategiilor de intervenție timpurie și a abordării multi-agenție pentru lucrul cu CCNS și familiile acestora;
-  dezvoltarea, pilotarea și integrarea noilor programe de sprijin timpuriu („Terapia prin muzică sau Meloterapia” – program de comunicare prin muzică, „Mellow Parenting” – programul de educație parentală, „Portage” – serviciu de asistenţă şi suport în educaţie la domiciliu și programul de comunicare „Makaton”) pentru CCNS în prestarea serviciilor de asistență socială la domiciliu;
-  implicarea organizațiilor societății civile de bază (OSC) în dezvoltarea acțiunilor comunitare vizând CCNS;
-  împuternicirea părinților în promovarea sprijinului timpuriu și a drepturilor CCNS;
 

Beneficiari:

 

Acțiunea se desfășoară în 5 raioane pilot din Republica Moldova: Cahul, Fălești, Nisporeni, Călărași și Ungheni.

(1) 500 CCNS în vârstă de 0-7 ani; 1.000 de părinți vulnerabili și îngrijitori ai CCNS; (2) 300 de profesioniști care lucrează în 5 autorități locale, inclusiv personalul Ministerului Educației, Serviciul raional de Asistență Psiho-Pedagogică și grădinițele; (3) 200 de părinți au fost implicați în mod regulat în consultații cu autoritățile locale din fiecare raion.

 

Realizări:

 

-  Proiectul are ca scop obținerea a patru rezultate principale.Primul rezultat este axat pe intensificarea cooperării dintre OSC și APL, coordonat de Ministerul Educației și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Obținerea acestui rezultat este datorat consolidării și creșterii gradului de sensibilizare și a activităților de comunicare, care promovează consultarea în comun a tuturor părților interesate implicate în proiect.
-  Cel de-al doilea rezultat se referă la capacitatea crescută a OSC-urilor și a autorităților locale de a promova accesul la servicii primare comunitare și de suport preșcolar pentru CCNS. Acesta se intenționează a fi realizat prin îmbunătățirea capacității personalului din cadrul autorităților locale și OSC, pentru a răspunde mai eficient nevoilor CCNS vulnerabili, astfel ca acești copii să beneficieze pe deplin de experiența educației incluzive în prima perioadă de viață.
-  Al treilea rezultat se referă la sprijinul sporit acordat părinților vulnerabili și îngrijitorilor CCNS, pentru a îmbunătăți relațiile părinți-copii, pentru a crește gradul de conștientizare și de utilizare a serviciilor date. Aceste acțiuni se intenționează a fi atinse prin sprijinul acordat de părțile interesate pentru a asigura calitatea noilor programe de sprijin timpuriu, precum și abilitarea implicării părinților în acordarea unui sprijin mai eficient CCNS.
-  Rezultatul final are ca scop realizarea unui model bine gândit pentru acordarea sprijinului comunitar preșcolar pentru CCNS. Acesta va fi implementat prin organizarea evenimentelor de promovare a modelelor testate la nivel național, în colaboare cu ministere.

Locație și contacte

Parteneriate pentru fiecare copil
+373 22 92 50 76

Galerie foto și video