Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării

Societate mai puternică
2,100,24.80 Euro
Fundația Est-Europeană
2018 - 2020
În curs de desfășurare
Proiectul va contribui la dezvoltarea economică și socială durabilă a Moldovei prin implicarea activă a societății civile și a altor actori socio-economici, acordând atenția cuvenită Acordului de Asociere și DCFTA. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Businessului European, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, HelpAge International și Centrul de Inovare şi Dezvoltare Socială.
Beneficiari:

 

Grupurile țintă ale acțiunii sunt:

-  OSC-uri de bază, inclusiv din Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt femei și bărbați din Moldova, inclusiv regiunile găgăuze și transnistrene, cu accentul pe grupurile de persoane cele mai vulnerabile. Proiectul va aduce beneficii cel puțin pentru 2.000 de reprezentanți ai grupurilor vulnerabile și celor excluși de pe piața muncii (tineri, persoane în vârstă, femei, romi, persoane cu handicap și alte grupuri vulnerabile), ÎMM-uri cu potențial de export, ÎMM-uri situate în afara Chișinăului, antreprenori individuali.

 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt următoarele:
 

-  5 parteneriate locale pentru piața incluzivă dezvoltate în regiunile din Moldova, pentru a testa servicii pe diferite categorii excluse de pe piața muncii;
-  5 OSC ajutate să stabilească modele de învățare de-a lungul vieții prin implicarea grupurilor vulnerabile, în special a persoanelor în vârstă;
-  6 Centre regionale de sprijinire a întreprinderilor create, care funcționează în regiuni, oferind sprijin tehnic și financiar ÎMM-urilor din întreaga țară;
-  15 întreprinderi sociale incluzive create de ONG-uri din întreaga țară;
-  10 fonduri regionale de tineret pentru antreprenoriat sprijinite în dezvoltarea și susținerea propriului fond, care va susține cel puțin 50 de idei de antreprenoriat ale tinerilor;
-  o platformă la nivel național a organizațiilor locale de sprijinire a afacerilor și a altor OSC create și care promovează activ un mediu de afaceri mai bun;
-  verificarea a cel puțin 50 de companii potențiale exportatoare din întreaga țară și beneficierea de sprijin pentru a accesa piețele UE, cu scopul de a-și spori capacitățile de export.

 

Locație și contacte

Fundația Est-Europeană
+373 22 23 53 43

Galerie foto și video