Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti din Republica Moldova

Conectivitate mai puternică
5 000 000 Euro
Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei (ADA)
2010 - 2016
Finalizat
Obiectivul Proiectului a fost să ofere oamenilor din localitățile Nisporeni, Vărzărești și Grozesti apă potabilă sigură și în cantitate suficientă; să creeze o instituție capabilă să opereze, să gestioneze și să mențină în mod durabil noua infrastructură.
 
 

-  Un sistem complet funcțional și nou de aprovizionare cu apă;

În total, au fost construite 101,87 km de rețele de distribuție a apei potabile, inclusiv 3,938 conexiuni fizice la serviciul de aprovizionare cu apă. Noua infrastructură de apă oferă apă potabilă sigură și în cantități suficiente suficientă pentru aprox. 15.774 persoane sau 76% din populația totală.

 - O instituție de operare/gestionare pe deplin funcțională pentru sistemul de aprovizionare cu apă.

 

Impact:
 

Proiectul va avea un impact semnificativ asupra celor trei localități prin îmbunătățirea considerabilă a sănătății publice; stimularea economiei locale și regionale; crearea bazei necesare, a infrastructurii și a capacității instituționale pentru ca municipalitățile să extindă sistemul de aprovizionare cu apă fără sprijinul financiar al donatorilor internaționali.

 
Relevanță:
 

Extinderea zonei de acoperire cu apă curată este de asemenea identificată ca fiind una dintre prioritățile stabilite de Guvernul Republicii Moldova, reflectată în Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie, subliniind creșterea accesului la apă curată prin extinderea acoperirii acesteia în zonele rurale și urbane, ceea ce duce la îmbunătățirea sănătății populației.

 
Durabilitate:
 
Rezultatele și sustenabilitatea proiectului au fost sprijinite prin consolidarea capacității instituționale a unui nou serviciu regional de apă, stabilit de localitățile beneficiare, care operează și întreține noua infrastructură de apă. Pentru a asigura durabilitatea economică, financiară și tehnică, Proiectul a susținut dezvoltarea unui sistem tarifar care să asigure că veniturile colectate vor fi suficiente pentru a acoperi cheltuielile de exploatare și întreținere ale noului sistem de aprovizionare cu apă și de canalizare, precum și extinderea rețelei de distribuție a apei și de canalizare.
 
Vizibilitate:
 

Activitățile de comunicare, vizibilitate și conștientizare publică, cum ar fi atelierele, comunicatele de presă, interviurile TV, pliantele și panourile informative despre proiecte, precum și plăcuțele cu logo au fost elaborate în conformitate cu instrucțiunile UE privind comunicarea și vizibilitatea în timpul implementării proiectului. Un număr mare de activități de conștientizare și de relații publice au fost realizate în localitățile beneficiare de-a lungul implementării proiectului. Pliantele și dosarele informative au fost pregătite și diseminate tuturor locuitorilor din Nisporeni, Vărzărești și Grozești pentru a explica beneficiile noului sistem de alimentare cu apă și riscurile pentru sănătate provocate de consumul apei potabilă de calitate proastă. Realizările proiectului au fost publicate regulat în Buletinele de știri ale UE (8) și în ziarele locale (32). Au fost organizate trei evenimente media în timpul implementării proiectului: Ceremonia de lansare a proiectului; Ceremonia de începere a lucrului; Ceremonia de finalizare a proiectului.

 

 

 

 

Locație și contacte

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni: Primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti din Republica Mo
+ 373 22 73 93 70

Galerie foto și video