Promovarea strategiilor de dezvoltare durabilă în domeniul tehnologiilor de energie renovabilă prin pilotarea subproiectelor demonstrative bazate pe utilizarea energiei solare și a deșeurilor agricole

Economie mai puternică
Energie
1 500 000 EUR
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM)
2010 - 2013
Finalizat
Obiectivul principal este de a depăși barierele de utilizare a tehnologiilor care folosesc energia solară și biomasa prin demonstrarea exemplelor de practici bune viabile ca alternativă gazului natural și cărbunelui și ca o modalitate durabilă de protecție a mediului ambiant și soluționarea problemelor de aprovizionare energetică în localitățile rurale.


Obiectivele specifice:

 

 1. Contribuirea la implementarea legislației și dezvoltarea capacităților APL în domeniul utilizării Energiei Renovabile;

 2. Creșterea responsabilităților și angajamentelor APL față de abordarea strategiilor de protecție a mediului și utilizarea energiei renovabile;

 3. Promovarea campaniei de sensibilizare a populației și factorilor de luare a deciziilor despre avantajul utilizării energiei solare și a biomasei pentru încălzirea apei menagere și a clădirilor;

 4. Reducerea dependenței naționale de sursele energetice importate;

 5. Promovarea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea pieței de utilizare a tehnologiei inovaționale

 6. Protejarea mediului ambiant prin reducerea emisiilor nocive de CO² în atmosferă;

 7. Îmbunătățirea condițiilor igienice și de studiu în obiectele de menire socială precum școlile, grădinițele și centrele de asistență socială;

 8. Diseminarea și replicarea experienței acumulate altor comunități care doresc implementarea tehnologiilor de utilizare a energiei renovabile.

 

Beneficiari:

 

Școli, spitale, grădinițe și centre de asistență socială din 78 localități din RM.

 

Rezultate:

 

 1. Au fost instalate cumulativ 173 de colectoare de panouri solare (cu 30 de tuburi vidate fiecare) în 39 de instituții.

 

Descrierea sistemelor solare pentru apă caldă instalate (valori anuale):

 

 • Suprafată colectoare - 718 m² (173 panouri solare);

 • Capacitatea cazanului - 27,5 tone;

 • Randamentul total anual – 484.088 kWh;

 • Max. economii de combustibil – 16.440 m³ / an (gaz);

 • Max. economii de energie – 382.294 kWh / an;

 • Max. reducerea emisiilor de CO2 tone / an = 124,5 tone / an.

 

 1. Au fost instalate 39 cazane pe bază de biomasă, din care:

 

 • 32 de instalații au fost echipate cu centrale cu cazane modulare pe biomasă prefabricate cu cheie și;

 • 7 instalații au fost echipate cu sisteme de cazane pe biomasă, încorporate în camerele de cazane existente.

 • În fiecare insituție s-au instalat câte 2 cazane pentru arderea biomasei.

 

Descrierea sistemelor pe bază de material biologic instalate (valori anuale):

 

 • Capacitatea totală a sistemelor (kW) – 10.127 kW;

 • Suprafață totală încălzită (m²) - aproximativ 121.500 m²;

 • Randamentul total anual, (kWh) – 36.457 200 kWh;

 • Nevoia de combustibil din biomasă (3750kcal / kg) - aproximativ 6.100 tone;

 • Cărbune brun substituit (3510 kcal / kg) - aproximativ 6.500 tone;

 • Max. reducere (evitată) a emisiilor de CO2 tone/an = 9.400 tone/an.

 

Date de contact:

Dumitru Roșcovan

Lider de echipă

GSM + 373 692 41 847

office@msif.md

Locație și contacte

Casa Guvernului, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM)

Galerie foto și video