Promovarea Activității Poliției bazată pe Drepturile Omului în Republica Moldova

Societate mai puternică
490 790 EUR
Fundația Soros-Moldova
2018 - 2021
În curs de desfășurare
Proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”, va fi implementat timp de 3 ani. Proiectul va contribui la asigurarea unui echilibru între standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și necesitatea asigurării ordinii și securității publice.

Proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”, va fi implementat timp de 3 ani. Proiectul va contribui la asigurarea unui echilibru între standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și necesitatea asigurării ordinii și securității publice. Activitățile de bază ale proiectului sunt:
 

 • Elaborarea Procedurilor Standard de Operare (PSO) privind asistența medicală și asigurarea dreptului la interpret/traducător pentru persoanele reținute, transportate, escortate și deținute în izolatoarele de detenție provizorie;

 • Elaborarea metodologiei de instruire în domeniul drepturilor omului pentru angajații Poliției și desfășurarea instruirilor;

 • Elaborarea unui Ghid succint de drepturile omului pentru Poliție;

 • Evaluarea necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, precum și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii;

 • Realizarea unui Studiu/Sondaj de opinie privind victimizarea și încrederea publică acordată Poliției;

 • Elaborarea ghidului de monitorizare a izolatoarelor de detenție și instruirea avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat în vederea monitorizării respectării drepturilor persoanelor deținute de Poliție;

 • Implementarea inițiativelor replicabile de Poliție Comunitară în 10 localități rurale din țară: cercetarea și colectarea celor mai bune practici pentru proiectele de Poliție Comunitară precum și finanțarea și susținerea acestora în comun cu rețeaua de para-juriști comunitari și angajații Poliției.

 •  

 

Realizări:

 

 • O mai bună protecție a drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia Poliției;

 • Informații veridice colectate în procesul de acordare a asistenței juridice garantate de stat în ceea ce privește respectarea drepturilor persoanelor reținute. Oficiul Avocatului Poporului și sistemul de urmărire penală vor beneficia de o nouă sursă de date și informații despre situația persoanelor reținute de Poliție, potențialele abuzuri și cazurile de maltratare sau de tortură;

 • Poliția și comunitățile din Republica Moldova vor implementa în parteneriat proiecte de Poliție Comunitară la nivel local.

 


Rezultate:

 

 • Procedura Standard de Operare (PSO) privind asistența medicală pentru persoanele reținute, transportate, escortate și deținute în izolatoarele de detenție provizorie;
 • Procedura Standard de Operare privind asigurarea dreptului la interpret/traducător pentru persoanele reținute, transportate, escortate și deținute în izolatoarele de detenție provizorie;
 • Metodologia de instruire în domeniul drepturilor omului pentru angajații Poliției;
 • Ghid succint de drepturile omului pentru Poliție;
 • Evaluarea necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, precum și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii;
 • Studiu/Sondaj de opinie privind victimizarea și încrederea publică.

Locație și contacte

Fundația Soros-Moldova

Galerie foto și video