Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic

Societate mai puternică
368 118.00 Euro
Asociația Internațională Keystone în Moldova, (Keystone Moldova)
2016 - 2019
În curs de desfășurare
Proiectul urmărește să oprească discriminarea sistematică a oamenilor cu dizabilități mentate, acțiune ce îi marginalizează și îi exclud din comunitate.
Obiectivul general: Capacitarea persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale și ONG-uri locale să susțineă și să monitorizeze respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.

 

Obiective specifice:
  1. Sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități mintale despre drepturile lor prin mandatarea lor în calitate de auto-reprezentanți;
  2. Consolidarea capacităților OSC-urilor în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în instituțiile rezidențiale neuropsihiatrice.
  3. Combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități mintale, care trăiesc în instituțiile rezidențiale neuropsihiatrice și promovarea unei comunității incluzive.
Realizări:

 

-  Campanie națională de informare privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
-  Persoanele din instituțiile neuropsihiatrice sunt considerate egale, acestora li se oferă drepturi egale;
-  Dezvoltarea serviciului telefonic pentru oferirea asistenței și sprijinului persoanelor cu dizabilități;
-  Documentarea a cel puțin 25 de cazuri de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilitpți mentale;
-  Monitorzarea a cel puțin 25 de OSC locale pentru implementarea CDPD în instituțiile neuro-psihiatrice;
-  30 OSC-uri locale vor beneficia de consolidarea capacităților în elaborarea propunerilor de proiecte;
-  6 OSC-uri de bază vor beneficia de granturi mici și de capacități instituționale pentru aplicare acestora.
 

Locație și contacte

Keystone Moldova
+ 373 22 92 94 11

Galerie foto și video