Proiectul Twinning UE “Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului de poliție din Republica Moldova”

Guvernanță mai puternică
2.000.000 EUR
Departamentul de Poliție din cadrul Ministerului de Interne al Lituaniei, Poliția Națională a Poloniei
2019 - 2021
În curs de desfășurare
Proiectul Twinning se axează pe domeniul de aplicare a legii, în special, pe instruirea inițială și continuă a ofițerilor și subofițerilor de poliție. Îmbunătățirea instruirii inițiale și continue a personalului de poliție urmează să conducă la o performanță profesională mai bună, ceea ce, în final, servește intereselor cetățenilor țării. Luând în considerare rezultatele obligatorii propuse, proiectul a fost structurat în patru componente:
 1. Programe de învățământ și metodologii de instruire moderne elaborate și implementate;

 2. Personalul de poliție instruit și pregătit să interacționeze cu cetățenii în mod profesionist și modern;

 3. Academia MAI modernizată în conformitate cu standardele UE și internaționale;

 4. Capacitățile Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL) consolidate.

 

Rezultate:

 • Programă modernă pentru cursul inițial și metodologii de instruire elaborate;

 • Programe moderne de formare continuă și metodologii de instruire elaborate;

 • Personalul de poliție instruit și pregătit să interacționeze cu cetățenii în mod profesionist și modern; 

 • Sprijin acordat în elaborarea Misiunii Academiei MAI;

 • Sprijin acordat în elaborarea primului Plan multianual de gestionare al Academiei MAI;

 • Instruiri pentru întreg personalul administrativ al Academiei MAI în domeniul tehnicilor moderne de management;

 • CIPAL oficial instituit, personalul didactic selectat și instruit, procedurile fundamentale de gestionare stabilite, inclusiv procedurile și instrumentele de monitorizare a performanțelor;

 • Sprijin acordat în elaborarea Misiunii CIPAL;

 • Sprijin acordat în elaborarea primului Plan multianual de gestionare pentru CIPAL;

 • Întreg personalul (a) administrativ și (b) didactic al CIPAL instruit în domeniul metodologiei (lor) menționate;

 • Întreg personalul administrativ al CIPAL instruit în domeniul tehnicilor moderne de gestionare.

 

 

Contancts:

Dl Ianuș Erhan, lider de proiect din partea statului beneficiar, 

secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Adresa: bd. Ștefan cel Mare, nr. 75, mun. Chișinău, MD 2012, Republica Moldova

Tel.: + 373 69187335

Email: ianus.erhan@mai.gov.md

 

 

Dl Tomas Bikmanas, consilier rezident de Twinning,

consilier superior, Direcția Generală Resurse Umane, Departamentul de Poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Lituaniei,

Str. Saltoniskiu, 19, LT-08105, Vilnius, Lituania

Tel.: +370 5 271 7903

Fax: +370 5 271 9978

E-mail: tomas.bikmanas@policija.lt

 

 

 

 

Locație și contacte

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Galerie foto și video