Proiect de reabilitare a rețelei de transport Moldelectrica

Conectivitate mai puternică
Energie
6 000 000 Euro
BERD
2013 - 2017
Finalizat
Scopul proiectului este de a reabilita rețeaua de transport intern de energie electrică a Moldelectrica, operatorul de sistem moldovenesc de stat, pentru a consolida interconexiunile regionale și a dezvolta comerțul cu energie electrică regională.

De asemenea, proiectul își propune să consolideze legăturile cu sistemul european de energie electrică, care este o prioritate pentru Republica Moldova, deoarece va contribui la asocierea acestuia la Tratatul de instituire a Comunității Energiei. Aceste legături vor facilita integrarea rețelei de transport a Republicii Moldova în Reteaua Europeana a Operatorilor de Transport si Sistem pentru Energie Electrica (ENTSO-E). Proiectul include proiectarea și reabilitarea unui număr de substații și linii de transmisie. Această reabilitare va îmbunătăți eficiența energetică și va crește gradul de asigurare a securității energetice. Înlocuirea flotei de transformatoare existente va genera o creștere a eficienței de aproximativ 30%, reducând emisiile de CO2 cu circa 15 000 până la 20 000 de tone/an. În prezent, a fost contractat consultantul pentru Unitatea de Implementare a Proiectului și suportul de supraveghere, iar activitățile de achiziționare pentru proiect vor începe în a doua jumătate a anului 2013.

Locație și contacte

Str. Timiș, Chișinău

Galerie foto și video