Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (IV)

Economie mai puternică
10 mil. Euro
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
2015 - 2018
Finalizat
Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susţinerea activităţilor comune în domeniul dezvoltării afacerilor și îmbunătăţirii infrastructurii localităţilor.
Obiective:
  1. Intensificarea colaborării între agenţii economici de pe ambele maluri, în vederea creării oportunităţilor de angajare şi a condiţiilor mai bune de trai pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului;
  2. Abilitarea comunităţilor şi actorilor locali de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru ca ei să realizeze împreună proiecte de dezvoltare locală şi de îmbunătăţire a infrastructurii sociale.

 

Rezultate scontate:
 

Dezvoltarea afacerilor şi oportunităţi de angajare

-  Cel puţin 50 de parteneriate vor fi create între agenţii economici şi comunităţile de afaceri de pe ambele maluri, ceea ce va conduce la o înţelegere comună a obstacolelor, oportunităţilor şi standardelor tehnice în domeniul dezvoltării afacerilor;
-  Cel puţin 200 de întreprinderi mici şi mijlocii (inclusiv cele conduse de femei) vor fi implicate în activităţi comune şi vor beneficia de susţinere pentru dezvoltarea afacerilor, ceea ce va contribui la sporirea capacităţilor profesionale şi a standardelor de business pe malul stâng;
-  Cel puţin 150 de locuri noi de muncă şi 5.000 de surse noi de întreţinere vor fi create pentru femeile şi bărbaţii de pe ambele maluri ale râului Nistru, iar comunităţile de afaceri vor beneficia de noi oportunităţi de colaborare;
-  Cel puţin 20 de consultanţi în domeniul afacerilor vor fi instruiţi/certificaţi, iar piaţa de consultanţă va fi îmbunătăţită şi consolidată. Acest lucru, va contribui la sporirea capacităţilor oamenilor de afaceri şi le va permite să beneficieze de regimul DCFTA (Zona de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător), în sensul accesului la piaţa UE;
-  30 de întreprinderi noi vor fi create şi integrate în platformele existente de cooperare dintre cele două maluri, ca urmare a îmbunătăţirii culturii antreprenoriale şi a accesului sporit la informaţii şi surse de finanţare.

 

Comunităţi abilitate şi îmbunătăţirea infrastructurii sociale

-  Cel puţin 60 de actori locali îşi vor îmbunătăţi capacităţile pentru a asigura o dezvoltare locală durabilă şi a le asigura grupurilor vulnerabile acces la servicii publice de calitate, prin abilitarea comunităţilor;
-  Cel puţin 30 de proiecte de îmbunătăţire a infrastructurii sociale vor fi realizate pe ambele maluri ale Nistrului;
-  Aproximativ 100.000 de femei şi bărbaţi vor beneficia direct de pe urma activităţilor Programului;
-  Peste 30 de profesionişti în domeniul statisticii de pe ambele maluri vor fi instruiţi, iar colaborarea statisticienilor din Chișinău și Tiraspol se va intensifica, ceea ce va permite ca, cel puțin, 5 domenii statistice să fie aliniate la standardele internaţionale;
-  Relaţiile de colaborare dintre oamenii de pe cele două maluri se vor intensifica.

 

Realizări:

 

-  163 parteneriate și schimburi de experiență între ambele maluri susţinute;
-  165 consultanți locali de pe ambele maluri (30% femei) și-au îmbunătățit capacitățile;
-  87 de consultanți au fost certificați la nivel internațional pentru a presta servicii de dezvoltare a afacerilor pe ambele maluri ale râului Nistru;
-  1.605 întreprinderi de pe ambele maluri au beneficiat de servicii de dezvoltare a afacerilor;
-  66 de afaceri au fost create în comunitățile de pe ambele maluri, 31 dintre acestea prin intermediul Programului de Granturi pentru Tineri, generând 166 noi locuri de muncă (90 pentru femei, 70 pe malul stâng);
-  Peste 9.240 de persoane (51% femei) beneficiază de condiții de viață îmbunătățite;
-  10 noi asociații au fost create și sprijinite, 6 pe malul stâng;
-  2 centre de turism și 1 agricol au fost create și susținute, 2 din ele pe malul stâng;
-  Peste 71.000 de beneficiai ai proiectelor de renovare a infrastructurii sociale;
-  72 lideri locali și-au îmbunătățit capacitățile în identificarea ideilor relevante pentru proiecte de consolidare a încrederii și au elaborat propuneri de proiecte cu privire la infrastructura socială;
-  30 de proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale sunt în derulare;
-  5 platforme tematice create între ambele maluri în domeniul de educație, sport, mediu, sănătate și cultură;
-  30 de granturi mici pentru sprijinirea colaborării între instituțiile sociale renovate sunt în proces de realizare;
-  42 de statisticieni și specialiști din domenii afiliate de pe ambele maluri ale râului Nistru și-au îmbunătățit capacitățile și abilitățile în urma participării la un training în domeniul datelor statistice de gen.

Galerie foto și video