Programul de sprijin bugetar sectorial pentru stimularea economică în zona rurală (ESRA)

Economie mai puternică
71 128 086 EUR
Ministerul Economiei
2010 - 2015
Finalizat
Obiectivul proiectului este de a contribui la o dezvoltare economică mai echilibrată în Republica Moldova, cu o atenție specială asupra zonelor rurale prin politici economice mai eficiente la nivel de țară și sector, mecanisme de coordonare mai bune și mecanisme de finanțare mai transparente și mai eficiente.

Realizări:

 

Întreprinderile rurale obțin mai mult acces la finanțare - datorită programului ESRA, accesul la finanțare (subvenții și garanții de împrumut) pentru afaceri rurale s-a îmbunătățit semnificativ în cadrul a patru scheme naționale cheie: „Programul național pentru ocuparea forței de muncă a tinerilor”; programul de atragere a investițiilor „PARE 1 + 1” remitențe ”; „Programul Agenției de Intervenție și Plată a Agriculturii din Moldova”; și „Schema de garantare a împrumutului” a ODIMM, organizația de dezvoltare a IMM-urilor din Moldova. Cele patru scheme combinate au acordat peste 3 000 de subvenții și au oferit 200 de garanții de împrumut, care au stat la baza creării a peste 10 000 de noi locuri de muncă (trei din 10 deținute de femei).

Incubatoarele de afaceri ajută la dezvoltarea de noi idei - infrastructura de afaceri rurale a fost îmbunătățită, odată cu crearea a opt noi incubatoare de afaceri în zonele rurale Leova, Ștefan Vodă, Rezina, Singerei, Dubăsari Cedir Lunga, Nisporeni, Călărași și Cimișlia.

Antreprenoriatul devine parte a politicilor de muncă - programul ESRA a oferit personalului din administrațiile publice naționale și locale mai mult de 900 de zile de formare în domeniul antreprenoriatului și dezvoltării întreprinderilor mici. În același timp, Ministerul Educației a introdus un nou curriculum despre antreprenoriat pentru școlile tehnice și profesionale; peste 400 de elevi înscriși în primul an școlar (2012/13). În cadrul dialogului privind reformele sectoriale, legislația muncii a fost ajustată pentru a reflecta angajamentele naționale privind egalitatea de gen și participarea femeilor pe piața muncii.

Locație și contacte

Strada Constantin Tănase 7, Chișinău 2005, Moldova
+373 22 29 22 11

Galerie foto și video