Parteneriatul pentru Buna Guvernare faza II: Proiect regional “Consolidarea accesului la justiție pentru victimele discriminării, infracțiunilor motivate de ură si discursurilor de ură din țările Parteneriatului Estic”

Societate mai puternică
940 000 EUR
Consiliul Europei
2019 - 2021
În curs de desfășurare
Legislația pe temele proiectului va fi imbunătățită și aliniată standardelor europene în materie de drepturile omului.

► Procedurile pe colectarea de dată dezagregate legate de infracțiunile motivate de prejudecată vor fi îmbunătățite;

► Competențele organismelor de promovare a egalității/ Avocatul poporului și a ONG-urilor de a asista grupuri vulnerabile în a obține remedii pentru discriminare vor fi dezvoltate;

► Populația, și în special comunitățile vulnerabile, vor fi sensibilizate în legătură cu rolul ONG-urilor și al organismelor de promovare a egalitații/ Avocatul poporului în ceea ce privește remediile împotriva discriminării.

 

Beneficiari:

 

► Populația și victimile discriminării, ale crimelor motivate de prejudecată și ale discursului de ură, vor beneficia de mai multă protecție a drepturilor lor prin intermediul mecanismelor non-judiciare;

► Avocatul Poporului și organismele pentru promovarea egalității;

► Organizațiile societății civile care reprezintă și lucrează cu comunitățile afectate de discriminare, de crime motivate de prejudecată și de discursul de ura;

►Ministerele Justiției și de Interne, agențile responsabile de aplicarea legii.

 

Rezultate:

 

Faza de implementare a proiectului a început în mai 2019 cu întâlniri de lucru în Republica Moldova, Ucraina și Armenia pe tema procedurillor de colectare a datelor dezagregate pe discriminare, crimele motivare de prejudecatî si discursul de ură. O întâlnire regională e prevăzută pentru toamna anului 2019 pe tema rolului informării și sensibilizării grupurilor vulnerabile în ceea ce privește funcția organismelor de promovare a egalității/Avocatul poporului. Organismelor de promovare a egalității/Avocatul poporului și organizațiile non-guvernamentale vor participa la conferința ECRI de la Paris. Cursuri de formare în Azerbaijan și Belarus, studii și cercetare sunt prevăzute în 2019.

 

Date de contact:

 

Mara.georgescu@coe.int

Menno.ettema@coe.int

Locație și contacte

Galerie foto și video