O mai bună gestionare a mobilității profesioniștilor din domeniul sănătății în Republica Moldova

Societate mai puternică
2,000,000.00 Euro
Organizația Mondială a Sănătății
2011 - 2015
Finalizat
Finanțat în cadrul Programului Anual de Acțiune 2010 pentru cooperarea cu țări terțe în domeniile migrației și azilului, proiectul este bine aliniat la politica UE de cooperare pentru dezvoltare a Moldovei. Începând cu data de independență, aproximativ 40% din forța de muncă din domeniul sănătății a renunțat la muncă și a migrat în alte sectoare economice sau în străinătate. Sistemul educațional existent ar putea să suplimenteze aceste pierderi, dar până la 1/3 dintre absolvenți, în unele cazuri, nu par să fie interesați să înceapă cariera profesională în sistemul de sănătate, ceea ce duce la o irosire considerabilă a inteligenței și la exodul de creiere. Proiectul va contribui la consolidarea sistemului de management al personalului medical și la integrarea fluxurilor de migrație prin mecanisme de mobilitate circulară. Principalul partener al proiectului este Ministerul Sănătății (MS), cu structuri afiliate care se ocupă de managementul resurselor umane pentru sănătate și un număr mare de părți interesate, variind de la ministerele de resort la instituțiile academice și organizațiile societății civile. Toți actorii implicați în proiect sunt foarte interesați de rezultatele proiectului și îl sprijină pe deplin

Pregătirea unui fundament solid pentru inițierea negocierilor bilaterale privind mobilitatea profesioniștilor din domeniul sănătății cu țările vizate va contribui la integrarea fluxurilor migratorii, ceea ce va permite profesioniștilor să candideze pentru un loc de muncă cu condiții decente, să asigure accesul la beneficii sociale și să ofere diverse posibilități de construire a carierei. Cu toate acestea, având în vedere capacitatea instituțională încă fragilă a anumitor parteneri de proiect, adică înființarea recentă, recrutarea în curs de desfășurare, experiența operațională insuficientă ar putea constitui un obstacol în absorbția cunoștințelor și a noilor practici oferite în cadrul calendarului de implementare rămas.

Realizări:
 
Printre rezultatele deja obținute pot fi menționate următoarele: strategia de comunicare, revizuirea inițială a schimbărilor recente din sectorul sănătății din Moldova, sondajul privind migrația internă a profesioniștilor din domeniul sănătății în alte sectoare, precum și mai multe ateliere și un tur de studiu la Barcelona, plus rapoarte valoroase pentru instituțiile de învățământ privind dezvoltarea și dezvoltarea curriculei și auto-evaluarea. Mențiune specială merită rapoartele tehnice elaborate privind situația actuală a personalului medical din cadrul MS și managementul resurselor umane, cu referințe clare cu privire la lacunele existente și la recomandările bine direcționate de îmbunătățire.
 
 

Locație și contacte

Str. Mesager, Chișinău

Galerie foto și video