Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova

Guvernanță mai puternică
480 000 EUR
Promo-LEX Association
2018 - 2021
În curs de desfășurare
Obiectivul principal al acțiunii este de a consolida responsabilizarea, eficiența și transparența reformei Poliției în Republica Moldova.  

Obiectivele specifice propuse pentru realizarea scopului proiectului sunt prezentate mai jos: 

1) Monitorizarea și evaluarea civică a reformelor și activităților prevăzute în Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și Programul UE de suport bugetar pentru anii 2017-2020, alocat pentru implementarea strategiei respective; 

2) Asigurarea transparenței și responsabilizării publice cu privire la procesul și rezultatele reformei Poliției în Republica Moldova; 

3) Facilitarea creșterii nivelului de încredere al cetățenilor în Poliție prin activități de consolidare a capacităților, educație civică, monitorizare și outreach desfășurate atât de ONG-urile locale, cât și de Promo-LEX (prin intermediul rețelei sale naționale de observatori și coordonatori locali) în jurul țintelor/rezultatelor și bunelor practici rezultate din implementarea reformei Poliției.   

 

Beneficiari: 

Grupul țintă al acțiunii este format din următoarele organe și instituții: 

• Inspectoratul General al Poliției, 

• Ministerul Afacerilor Interne, 

• Organizațiile societății civile, inclusiv organizațiile locale, 

• Organizațiile din domeniul mass-mediei. 

Beneficiarii finali: 

• Organele de implementare a reformei Poliției și angajații acestora; 

• Societatea în general, în calitate de beneficiari ai serviciilor oferite de către Poliție. 

 

Rezultate: 

Rezultatele estimate: 

• O metodologie cuprinzătoare pentru monitorizarea reformei Poliției; 

• 6 rapoarte de monitorizare privind implementarea reformei Poliției; 

• 6 mese rotunde pentru prezentarea și discutarea rapoartelor; 

• 9 dezbateri privind țintele, rezultatele și procesul reformei, la care vor participa partenerii de implementare a reformei și alte părți interesate;  

• o platformă online unde să poată interacționa cetățenii, organele de poliție și OSC-urile; 

• 80 000 de euro oferiți ca sub-granturi pe durata proiectului (minimum 8 – maximum 16 sub-granturi/de la 5 000 la 10 000 de euro per sub-grant); 

• 3 seminare pentru comunicatorii din cadrul organelor de poliție și jurnaliști privind bunele practici de comunicare și schimbul de informații; 

• 3 campanii de informare la nivel național privind obiectivele și rezultatele reformei Poliției. 

Locație și contacte

Asociația PromoLex
+373 691 65 154

Galerie foto și video