Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră între Moldova și Ucraina (EUBAM)

Conectivitate mai puternică
15 mil. Euro
Organizația Internațională pentru Migrație
2005 - 2020
În curs de desfășurare
Misiunea colaborează cu Republica Moldova și Ucraina pentru a armoniza standardele și procedurile de gestionare a frontierelor vamale și comerciale cu cele din UE. Contribuie la cooperarea transfrontalieră și consolidarea încrederii, ajutând la îmbunătățirea eficienței, transparenței și securității de-a lungul frontierei moldo-ucrainene. Misiunea are sediul central în Odessa (Ucraina), oficiile statale în Ucraina și Moldova și 6 birouri teritoriale.
 

EUBAM este o misiune tehnică consultativă care activează în Republica Moldova și Ucraina pentru:

 

•  Sprijinirea dezvoltării măsurilor de consolidare a încrederii legate de Transnistria și aproximarea legislației și a procedurilor în domeniul vamal, comerț, transport și gestiune transfrontalieră;

•  Asigurarea implementării Managementului Integrat al Frontierei la frontiera moldo-ucraineană, cu o atenție specială asupra segmentului său transnistrean; 

•  Combaterea criminalității transfrontaliere pe frontiera moldo-ucraineană, în special pe segmentul transnistrean.

 

Beneficiari:

 

 •   Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Republica Moldova; 
 •   Serviciul Vamal al Republicii Moldova
 •   Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei
 •   Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei

 

Rezultate:

 

 •   Sprijin în procesul de reglementare transnistreană și consolidarea încrederii prin soluții tehnice care au contribuit la restaurarea coridoarelor internaționale de transport feroviar pentru pasageri (2010) și marfă (2012) prin Transnistria, precum și accesul pentru vehicule private transnistrene înregistrate cu plăcuțe de înmatriculare cu design neutru pentru traficul rutier internațional (2018).
 •   Mediere și suport tehnic care a dus la lansarea trenului diesel modern și mai rapid de pasageri între Chișinău și Odessa prin Tiraspol, demonstrând oportunitatea pentru o conexiune internațională convenabilă și facilitarea contactelor între persoane (2018).
 •   Asigurarea tratamentului nediscriminatoriu și a accesului la preferințele comerciale ale UE pentru mărfurile exportate de companiile transnistrene înregistrate la autoritățile moldovenești și promovarea comerțului cu UE pentru comunitatea de afaceri transnistreană (din 2006).
 •   Sprijin consultativ pentru agențiile vamale moldovenești și ucrainene cu privire la aplicarea tratamentului preferențial a mărfurilor, modernizarea procedurilor vamale și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, care a contribuit la o introducere lină a Acordurilor de liber schimb profund și cuprinzător (DCFTAs) cu Uniunea Europeană și la îmbunătățirea facilitării comerțului. 
 •   Asistență la implementarea conceptului de Management Integrat al Frontierei care a dus la introducerea controlului comun în șase puncte de trecere a frontierei și adoptarea unui nou acord modern (2017) care permite extinderea controlului comun în alte puncte de trecere a frontierei, precum și lansarea patrulării comune la frontiera moldo-ucraineană (2012).
 •   Sprijin pentru procesul de liberalizare a vizelor prin contribuția la transformarea agențiilor de frontieră în agenții moderne de aplicare a legii de tip european, apropierea legislației naționale referitoare la frontiere la acquis-ul UE Schengen și consolidarea aplicării procedurilor de control la frontieră.
 •   Sprijin consultativ și operațional pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere prin introducerea evaluărilor comune de securitate la frontiere, schimb de informații și numeroase operațiuni de aplicare a legii și alte mecanisme care au dus la consolidarea cooperării dintre agențiile de aplicare a legii, identificarea mai bună a amenințărilor și capacitatea mai mare de depistare și investigare.
 •   Furnizarea unui program complex de consolidare a capacităților pentru agențiile vamale și de frontieră care a inclus peste 450 de cursuri de formare pentru aproximativ 10.000 de ofițeri instruiți și peste 60 de vizite de studiu în statele membre ale UE.
 •   EUBAM ajută partenerii să lupte împotriva criminalității organizate transnaționale și transfrontaliere, promovând cooperarea inter-agențională și transfrontalieră în detectarea, investigarea și pedepsirea infracțiunilor. Se acordă o atenție deosebită combaterii contrabandei cu produse de tutun, arme și muniții, materialelor explozive și nucleare, prin îmbunătățirea analizelor de risc și a instrumentelor de evaluarea pericolului.

 

Locație și contacte

EUBAM Moldova
+373 22 80 22 00; +373 22 80 22 02

Galerie foto și video