Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova

Economie mai puternică
1 150 000 EUR
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS), Centrul de Studii din Europa de Est (CESE)
2019 - 2022
În curs de desfășurare
Obiectivul general al proiectului este de a spori contribuția societății civile la un nivel mai înalt de transparență, eficiență și eficacitate în ceea ce privește elaborarea și executarea bugetelor globale la nivel local prin participare și supraveghere, astfel, cu o implicare clară și transparentă a cetățenilor și a societății civile în procesul de luare a deciziilor. 

Obiective specifice:

  • Creșterea nivelului de informare, conștientizare și motivare a populației și a societății civile la nivel local cu privire la procesul bugetar: importanța analizării bugetelor locale, discutarea priorităților în ceea ce privește cheltuielile publice, monitorizarea executării bugetelor, în special, a achizițiilor publice pentru proiectele de investiții mari;

  • Abilitarea populației și societății civile la nivel local prin cunoștințe, instrumente și un cadru prin care aceștia să se poată implica mai activ în procesele de consultare și să contribuie la o mai bună monitorizare a politicilor publice și bugetelor publice locale;

  • Îmbunătățirea nivelului de participare a populației și a societății civile la elaborarea politicilor publice, implicare în procesul bugetar, monitorizare și control al cheltuielilor publice.

Obiectivele proiectului vor fi atinse prin intermediul a trei piloni de activități, după cum urmează: Conştientizare, Abilitare, Acţiune, fiecare având activități ulterioare și acțiuni specifice care vor fi puse în aplicare pe toată durata proiectului .

 

Audiența-țintă a proiectului este reprezentată de organizațiile societății civile și activiștii locali. Din aceasta mai fac parte și membrii coalițiilor locale ale celor 25 de APL-uri constituite cu suportul partenerilor regionali din regiunile Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia și regiunea Transnistreană (în medie, 5 APL per partener de implementare). Estimăm că fiecare coaliție locală să cuprindă în jur de 30 de membri (reprezentanți ai sectorului asociativ, activiști locali și reprezentanți ai APL-urile), astfel ca un total de 750 persoane să beneficieze de acest proiect la nivel național. 

 

Beneficiarii finali ai proiectului vor fi toți cetățenii localităților în care va fi implementat proiectul, cifră care poate ajunge până la un număr de aproximativ 400 – 500 mii de persoane. 

 

Proiectul urmărește trei rezultate:

  •  Rezultat pe termen scurt: participarea sporită a organizațiilor societății civile la procesul bugetar la nivel local.
  •  Rezultat pe termen mediu: transparență sporită a responsabilității autirităților publice locale în raport cu procesul bugetar

  •  Impact pe termen lung: impact îmbunătățit al bugetelor locale asupra dezvoltării locale.

 

Date de contact:

 

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”

A.O. Centrul Analitic Independent «Expert-Grup»

Adrian Lupusor, Director Executiv

email: adrian@expert-grup.org, info@expert-grup.org  

phone nr.: +37322 929994  

 

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

Website: www.ipre.md  

Iulian Groza, Director Executiv

email: iulian.groza@ipre.md, info@ipre.md  

phone nr.: +373 22 788 978

 

Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS)

Website: https://www.kas.de/about-us 

Email:  zentrale@kas.de 

Phone nr.:  +49 22 41 246 - 0

 

Centrul de Studii din Europa de Est (CESE)

Website: http://www.eesc.lt/en/ 

Email: info@eesc.lt 

Phone nr.: +370 5 270 5993

 

 

 

Locație și contacte

Galerie foto și video