Implicarea societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare locală durabilă.

Societate mai puternică
Agricultură
636 670 EUR
Federatia Producătorilor Agricoli din Moldova FARM
2019 - 2022
În curs de desfășurare
Obiectivul general al proiectului se va concentra pe Creșterea rolului societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală prin participarea, responsabilitatea și promovarea instrumentelor eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă. Ca rezultat, societatea civilă va avea o voce mai puternică în formularea și modelarea strategiilor naționale de dezvoltare și, de asemenea, va participa activ la implementarea acestor strategii.

Obiectivul general al proiectului se va concentra pe Creșterea rolului societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală prin participarea, responsabilitatea și promovarea instrumentelor eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă. Ca rezultat, societatea civilă va avea o voce mai puternică în formularea și modelarea strategiilor naționale de dezvoltare și, de asemenea, va participa activ la implementarea acestor strategii.

Obiectivele specifice ale proiectului:
SO 1: Consolidarea rolului Rețelei Naționale Rurale și platformelor regionale în promovarea guvernanței și a responsabilității prin procese participative și incluzive, recunoscând valoarea contribuțiilor diferitelor părți interesate.
SO 2: Creșterea capacității rețelelor rurale regionale de a influența și consolida participarea lor la monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale, în special politici bugetare la nivel local.
SO 3: Crearea de modele pilot pentru dezvoltare locală durabilă printr-o abordare teritorială, integrarea politicilor naționale la nivel local și o mai bună cooperare între părțile interesate din mediul rural.

Beneficiari:
Beneficiarii finali al acestui proiect sunt populația rurală, producătorii agricoli, IMM-urile rurale, administrația publică locală și centrală și organizațiile societății civile.

Principalele rezultate așteptate în cadrul proiectului sunt următoarele:
 

  • Asigurarea funcționării instituționale a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurala (RNDR) prin acordarea suportului pentru creșterea numărului de membri (350 de membri)

  • Stabilirea dialogului de politici în cadrul RNDR si Platformelor Regionale prin 20 de evenimente de consultare, 11 rapoarte cu analiza reformelor și a implementării politicilor în zonele rurale

  • Efectuarea a 14 acțiuni de advocacy / lobby de către Rețeaua Naționala si Platformele Regionale pentru promovarea unei guvernanțe democratice îmbunătățite, responsabilitate la nivel local și îmbunătățirea cadrului de dezvoltare locală

  • 30 de OSC-membri al rețelei rurale naționale și platformelor regionale vor dobândi abilități și cunoștințe pentru a sprijini organizarea proceselor inclusive și participative la nivel local. 15% din OSC implicate în programul de consolidare a capacităților vor reprezenta femeile și tinerii din mediul rural

  • 10 Platforme Rurale vor avea capacitatea de a sprijini mobilizarea diferiților actori locali in comun pentru identificarea și evaluarea necesităților teritoriale pentru o dezvoltare durabilă

  • Identificarea a 10 grupuri de acțiune locală din zone geografice cu resurse sub-utilizate

  • Oferirea asistentei și suportului financiar pentru 10 grupuri de acțiune locală în aplicarea abordării teritoriale pentru dezvoltare locală (TALD)

  •  

Locație și contacte

str. Ștefan cel Mare 123 “V”, Chișinău
Tel: +373 23 56 98

Galerie foto și video