Facilitatea ZLSAC de sprijinire directă a IMM-urilor

Economie mai puternică
DCFTA
10.220.000 Euro
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)
2014 - 2024
În curs de desfășurare
Facilitatea combină împrumuturile cu granturile UE pentru a sprijini finanțarea directă a IMM-urilor din Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Obiectivul acesteia este de a îmbunătăți accesul la finanțare prin asigurarea unor sisteme de garanții și a unei asistențe tehnice pentru sporirea numărului proiectelor viabile derulate de IMM-uri.

Obiective

Obiectivele facilității sunt:

  • îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare și atenuarea penuriei de finanțări pe termen lung;
  • furnizarea de finanțare pe termen lung în moneda locală, reducând astfel riscul valutar al IMM-urilor;
  • ajutarea IMM-urilor să identifice proiecte de investiții de capital de calitate și asigurarea asistenței pentru punerea în aplicare cu succes a acestora, pentru a îmbunătăți structura de guvernare a IMM-urilor și a le face cunoștință cu bunele practici;
  • contribuția la dezvoltarea piețelor financiare locale în vederea aplicării unor principii durabile, bazate pe piață.

Beneficiari

Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroeconomic, al producției și al serviciilor, imobiliar și al turismului, din sectorul TIC și din diverse alte sectoare.

Activități

Partajarea riscurilor

  • UE și BERD partajează riscul finanțării IMM-urilor, ceea ce îi permite BERD să mărească finanțarea peste sumele posibile la ora actuală.

Din primul an de implementare a acțiunii până la sfârșitul anului 2016, BERD a oferit finanțare pentru șase proiecte de investiții cu IMM-uri, câte două din fiecare țară eligibilă.

Asistență tehnică

  • facilitatea furnizează servicii pentru a ajuta IMM-urile să elaboreze și să pună în aplicare proiecte de investiții de capital de calitate;
  • asistență oferită IMM-urilor la elaborarea și punerea în aplicare a unor proiecte de investiții viabile, a planurilor de afaceri și a raportării financiare;
  • know-how din partea unor consultanți specializați în sectorul respectiv, care oferă consultanță privind practicile ecologice sau eficiente din punct de vedere energetic.

Rezultate

Proiectul a adus beneficii pentru diferite proiecte din sectorul TIC, al leasingului, precum și din sectorul agroeconomic și energetic.