Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale

Economie mai puternică
Agricultură
288.000 Euro
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
2017 - 2019
În curs de desfășurare
Obiectivul principal al proiectului este de a spori rolul societății civile în îmbunătățirea politicilor agro-rurale. Proiectul își propune, în special, să creeze parteneriate durabile între organizațiile societății civile naționale și regionale (OSC-uri) și să sporească numărul și să îmbunătățească calitatea participării organizațiilor în procesul de monitorizare și implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală.

Obiectivul specific nr. 1 al proiectului „Consolidarea capacităților organizațiilor de fermieri și a constituenților din mediul rural în monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale, în special a politicilor bugetare" va duce la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților beneficiarilor proiectului împreună cu formarea unui cadru favorabil pentru dialogul politic între părțile interesate din sectorul respectiv. Scopul este de a crea un efect pozitiv pe termen lung asupra implicării societății civile în monitorizarea și implementarea politicilor agro-rurale.

Obiectivul specific nr. 2 al proiectului „Îmbunătățirea dialogului dintre organizațiile de fermieri, OSC-uri și autoritățile publice la nivel central și local prin acțiuni ale platformelor agro-rurale” va duce la stabilirea unei comunicări fructuoase pe bază permanentă între factorii de decizie și actorii societății civile; va contribui la creșterea gradului de conștientizare a agricultorilor și antreprenorilor din mediul rural cu privire la importanța participării, promovării democrației și a responsabilității guvernului.

 

Realizări:
 
Studii analitice pentru evaluare și analiză comparativă:

-  Analiza comparativă a participării OSC-urilor la implementarea și monitorizarea politicilor agro-rurale din țările UE și Republica Moldova;
-  2 studii analitice privind grupurile țintă/părțile interesate.

 

Programul de consolidare a capacităților elaborat și implementat cu implicarea a cel puțin 35 de OSC-uri și 800 de stagiari, inclusiv 30% femei, a contribuit la următoarele rezultate:

-  Crearea Rețelei Rurale Naționale pentru dialogul politic;
-  Stabilirea a 10 platforme regionale pentru consultări și monitorizare a indicatorilor Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR) la nivel local;
-  Formarea a 30 de grupuri de inițiativă locală la nivel comunitar, care vor fi instruite, consultate și implicate în dialogul politic la toate nivelele.

 

Consultări privind punerea în aplicare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR) realizate prin stabilirea dialogului politic și desfășurarea unor consultări ample cu aproximativ 800 de părți interesate privind implementarea SNDAR și utilizarea fondurilor Programului European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD), prin utilizarea unor focus grupuri, mese rotunde, conferințe, ateliere etc.

 

Campania de informare/advocacy pentru promovarea rezultatelor procesului de consultare a contribuit la:

-  Formularea și promovarea a cel puțin 15 inițiative politice care vor include propunerile grupurilor de acțiune locală, platformelor regionale și naționale;
-  Realizarea unei campanii de informare pentru promovarea rezultatelor procesului de consultare și a propunerilor privind implementarea SNDAR.

Locație și contacte

Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt 123, Chișinău
+ 373 22 23 56 98

Galerie foto și video