Edineț - Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova

Economie mai puternică
579 185,00 Euro
Primăria Municipiului Edineț în parteneriat cu Centrul Comunitar de Dezvoltare Integrată și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
2018 - 2020
Finalizat
Proiectul este conceput cu scopul de a sprijini Primăria or. Edineț să devină un facilitator activ pentru o creștere economică durabilă locală și crearea de noi locuri de muncă prin oferirea de oportunități pentru participarea economică a tuturor actorilor.

Scopul proiectului este îmbunătățirea capacităților locale și a infrastructurii de afaceri pentru stimularea creării de întreprinderi în regiunea Edineț, cu impact asupra creșterii economice incluzive în regiunea de nord a Moldovei prin următoarele obiective specifice:

 

Obiectivul specific 1: Stimularea noilor întreprinderi cu informații despre inovații, instrumente și tehnologii IT și servicii în activitățile economice inițiate furnizate de un Incubator de Afaceri, în care se folosește o abordare participativă și de cooperare.

Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea infrastructurii fizice și software, dar și a condițiilor de afaceri în Parcul Industrial al municipiului Edineț pentru crearea a cel puțin 100 locuri noi de muncă, ÎMM-uri noi și atragerea investițiilor externe în regiunea de nord a Moldovei.

 

Proiectul se bazează pe filozofia de integrare a funcțiilor relativ diferite (funcția de producție și cea a serviciilor, relaxării și educației) într-o zonă industrială (Parcul Industrial Edineț). Aceasta reprezintă o oportunitate pentru un flux de investiții străine și scăderea ratei șomajului în regiunea de nord a Republicii Moldova prin crearea locurilor noi de muncă. Problema asigurării dezvoltării economice locale, care se potrivește cel mai bine necesităților locuitorilor din Edineț, este unul dintre obiectivele primare ale administrației publice locale din Edineț.

 

Beneficiari:
 
Proiectul se axează pe 8 categorii de grupuri țintă care vor beneficia direct de punerea în aplicare a acțiunii propuse:

1. 100 Potențiali antreprenori și potențiali rezidenți ai incubatorului de afaceri din regiunea de nord a Moldovei;
2. 3 rezidenți actuali și 2 potențiali ai Parcului Industrial Edineț (PI Edineț);
3. 120 de angajați ai întreprinderilor - rezidenți ai PI Edineț;
4. 1000 de migranți întorși acasă, persoane capabile să muncească și care nu desfășoară activități economice, din municipiul Edineț și din satele din zona urbană, vor fi informați despre oportunitățile de muncă create în municipiul Edineț;
5. 2 instituții de învățământ profesional tehnic din orașul Cupcini și satul Brătușeni din raionul Edineț;
6. Aproximativ 800 de studenți ai colegiilor profesionale din raionul Edineț;
7. Aproximativ 30 de reprezentanți ai ONG-urilor, Instituțiilor publice naționale (agenții), Sectorului academic, Sectorului de sprijinire a afacerilor și sectorului de finanțare - participanți la platforma de cooperare pentru afaceri;
8. Un administrator al PI, APL din localitatea Edineț.

 

Următoarele rezultate se așteaptă a fi realizate ca rezultat al implementării proiectului:

1. Sprijin creat pentru incubarea a 10 noi întreprinderi pentru tineri;
2. Îmbunătățirea rețelei și a cooperării între sectoarele de afaceri, publice și științifice, pentru promovarea inovării și antreprenoriatului în regiunea Edineț;
3. Capacități consolidate pentru minim 100 tineri potențiali întreprinzători cu scopul înființării de întreprinderi proprii;
4. Creșterea infrastructurii de producție fizică cu 1000 m2 din Parcul Agro-industrial (PAI) din Edineț, pentru atragerea investițiilor externe de minim aproximativ 1 mln. Euro în sectorul agroindustrial din regiunea Edineț. Îmbunătățirea condițiilor de investiții pentru crearea celor 100 de locuri de muncă;
5. Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 120 de lucrători efectivi ai PAI din Edineț;
6. Îmbunătățirea mediului pentru dezvoltarea calificării forței de muncă pentru PAI Edineț;
7. Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor și investitorilor cu privire la oportunitățile de investiții din regiunea Edineț. Vizibilitate sporită a facilităților de sprijinire a afacerilor din Edineț;
8. Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la programele UE, inclusiv Primarii pentru Creștere Economică (M4EG) pentru dezvoltarea locală în regiune, inclusiv acțiunea actuală și promovarea valorilor UE în societate.

Locație și contacte

Edineț
+373 78 945 113

Galerie foto și video