Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova

Societate mai puternică
3 749 934 EUR
Fundația Konrad Adenauer din Moldova
2019 - 2019
În curs de desfășurare
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) coordonează realizarea proiectului finanțat de UE „Facilitatea de dezvoltare a societății civile la nivel local în Republica Moldova (2018-2021)” (Contract de grant 2018/397-5109), începând cu anul 2018. Obiectivul general al acțiunii este de a contribui la dezvoltarea implicării civice și la dezvoltarea societății civile la nivel local din Republica Moldova, care promovează și monitorizează activ transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere UE - Republica Moldova.

Pentru a atinge obiectivul general, în cadrul proiectului se planifică acordarea de sprijin financiar proiectelor care au obținut sub-granturi și care promovează principiile bunei guvernanțe în Republica Moldova. Granturile vor fi acordate în cadrul a trei scheme de sub-granturi: inițiative civice, proiecte regionale și proiecte naționale, cu valori cuprinse între 1.000 și 60.000 EUR și cu durata de 3 până la 24 de luni.

 

Beneficiari direcți:

 

Organizații ale societății civile la nivel local înregistrate oficial în Republica Moldova și care activează în afara Chișinăului, coaliții tematice naționale și regionale, grupuri de acțiuni locale sau grupuri de interese.

 

Beneficiari indirecți:

 

Cetățeni ai Republicii Moldova, societatea civilă și instituțiile publice din Moldova.

 

Rezultate:

 

  •  Creșterea numărului și a impactului rețelelor de OSC-uri și a platformelor de cooperare cu autoritățile publice și ai altor actori socio-economici, contribuind astfel la implementarea Acordului de Asociere.

  •  Consolidarea capacităților OSC-urilor de nivel local de a se implica activ în procesul de elaborare a politicilor / luare a deciziilor și de a aplica instrumente de monitorizare pentru controlul, supravegherea și   responsabilizarea autorităților.

  •  Creșterea numărului de inițiative civice care vizează dezvoltarea comunității și abordează problemele comunității.

Locație și contacte

Str. Alexei Șciusev 64B MD-2012, Chișinău
+373 22 02 40 84

Galerie foto și video