Dezvoltarea asistenței de scurtă durată a copiilor cu dizabilități în Moldova

Societate mai puternică
219,634 Euro
Parteneriate pentru fiecare copil
2011 - 2012
Finalizat
Scopul proiectului a fost de a spori capacitatea sistemului de protecție socială din Moldova în abordarea drepturilor copiilor cu dizabilități privind asistența socială familială de calitate, prin dezvoltarea unui model de îngrijire de scurtă durată a copiilor cu dizabilități în 2 regiuni din țară și prin pilotarea și integrarea acestui model în sistemul local de protecție a copilului și în politicile naționale.
Rezultatele planificate ale proiectului sunt:
  1. Autoritățile locale și ONG-urile ce furnizează servicii în Chișinău și Orhei au o capacitate sporită de asigurare a drepturilor copiilor cu dizabilități în ceea ce privește îngrijirea familială de calitate;
  2. Atitudinile profesionale și publice s-au îndreptat spre susținerea copiilor cu dizabilități și a familiilor acestora, pentru a preveni separarea familiilor, și utilizarea îngrijirii pe termen scurt substitutivă a familiei, în loc de îngrijirea rezidențială pentru copiii cu dizabilități;
  3. Autoritățile naționale (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei) sprijină implementarea modelelor de îngrijire a copiilor cu dizabilități și promovează această practică pentru replicarea la nivel național.

În primele 8 luni de implementare a proiectului, echipa de proiect, în colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Asistenţă Parentală Profesionistă (IFCO), a realizat un studiu privind modelele de asistență parentală de scurtă durată în țările europene, inclusiv țările din Europa Centrală și de Est, evaluând nevoile de asistență ale copiilor cu dizabilități și ale părinților lor în ambele regiuni pilot din Moldova. La Orhei și la Chișinău au fost organizate focus grupuri și interviuri cu copii cu dizabilități, familiile acestora, asistenții de îngrijire și profesioniștii, pentru a afla opiniile și percepțiile față de noul serviciu propus și serviciul de asistență parentală în general. Conceptul noului serviciu a fost dezvoltat pe baza rezultatelor evaluării, în strânsă colaborare cu autoritățile locale. Formarea specialiștilor implicați în dezvoltarea serviciilor e în curs de desfășurare. Începând cu luna martie 2012, procesul de recrutare a îngrijitorilor de scurtă durată va începe cu lansarea unei campanii de creștere a gradului de conștientizare, inclusiv postere, clipuri video și audio și întâlniri informative.

 

Realizări:
 

Proiectul a fost creat deoarece în Republica Moldova există 15 000 de copii cu dizabilități care trăiesc cu familiile lor biologice sau extinse și aproximativ 50% din totalul a 5000 de copii plasați în instituții rezidențiale sunt considerați a avea dizabilități. În timp ce copiii cu nevoi speciale și familiile acestora devin tot mai vizibili, atitudinea publică și mentalitatea persistentă de rușine în legătură cu dizabilitatea au ca rezultat izolarea extremă și stigmatizarea continuă.

Cercetarea efectuată de P4EC în cadrul proiectului a constatat că familiile care cresc un copil cu dizabilități sunt mai predispuse la probleme psihologice, financiare și medicale. Puțini copii primesc servicii de intervenție timpurie, educație specializată în grădinițe și mulți copii cu dizabilități nu merg deloc la școală. Din păcate, până în prezent, mulți părinți și profesioniști perpetuează ideea că instituțiile sunt singura opțiune pentru îngrijirea, reabilitarea și educarea copiilor cu nevoi speciale, considerând că acest lucru este în interesul superior al copilului. Într-o țară atinsă de criza economică, majoritatea părinților s-au resemnat să ofere îngrijiri minime copiilor cu dizabilități, pentru că nu au susținere și nu îi pot întreține. Este nevoie de curaj pentru a face față stigmatelor sociale care persistă. Dezvoltarea plasamentului temporar în asistența parentală are ca scop prevenirea separării copiilor cu dizabilități de familiile lor, pentru a atenua atmosfera psihologică grea în familia biologică, oferind părinților o oportunitate de a se odihni și de a interacționa mai eficient cu ceilalți copii. Nu mai puțin important este faptul că acest tip de plasament oferă copilului cu dizabilități o experiență socială pozitivă, cu o oportunitate de a socializa, de a interacționa cu comunitatea și de a crește cu experiențe stimulative în comunitate.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că, la încheierea proiectului care s-a desfășurat pe 19 noiembrie, organizația Parteneriate pentru Fiecare Copil au susținut Conferința Națională de Promovare a asistenței de scurtă durată. La evenimentului au participat profesioniști din zonă, din întreaga țară, inclusiv 110 asistenți de îngrijire și 60 de specialiști în domeniul protecției copilului și familiei. Concomitent, a avut loc conferința copiilor, întâlnind 40 de copii plasați în asistență parentală. Atât specialiștii, cât și copiii au prezentat comentarii și recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență parentală, inclusiv pentru extinderea asistenței parentale de scurtă durată în întreaga țară.

Locație și contacte

Str. Kogalniceanu 75, oficiul 3, 7, Chișinău
+373 22 92 50 76

Galerie foto și video