Crearea unui sistem durabil de educație pentru afaceri în Transnistria (măsurile de consolidare a încrederii)

Economie mai puternică
2013 - 2013
Finalizat
Proiectului a fost create cu scopul de a oferi un program amplu de studii pentru trainerii Școlii de Afaceri, antreprenorilor începători, managerilor ÎMM-urilor, directorilor executivi, autorităților locale și agricultorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Datorită acestui proiect s-a înlăturat problema programelor de formare pentru cele șase segmente vizate, s-a promovat studiile în afaceri și s-a încurajat populația să își lanseze propriile afaceri, contribuind la îmbunătățirea globală a competitivității sectorului ÎMM în regiune.
Rezultate principale:

 

-  Un sistem funcțional de formare în afaceri înființat în Transnistria - Școala de Afaceri, cu 3 filiale în orașele Tiraspol, Bender și Rîbnița.
-  Un număr total de 885 de persoane (425 femei), inclusiv antreprenori începători, manageri de nivel mediu și superior, antreprenori din sectorul agrar, reprezentanți ai administrației locale din Transnistria și-au îmbunătățit competențele, au învățat metode moderne de business în uma frecventării lecțiilor la Școala de Afaceri.
-  Noi locuri de muncă create ca urmare a aptitudinilor/cunoștințelor dobândite la Școala de Afaceri: Beneficiarii au raportat un număr total de 1338 de angajați noi (atât cei cu normă redusă, cât și cei cu normă întreagă), inclusiv 395 femei și 15 persoane cu dizabilități;
-  În ciuda tendințelor economice negative din regiune, mulți beneficiari au raportat rezultate pozitive. Mai mult de 55% dintre participanții la Școala de Afaceri au raportat o creștere a vânzărilor, a exporturilor și a rentabilității în 2012-2013. Sectorul ÎMM, spre deosebire de marile companii din regiunea transnistreană, a înregistrat o creștere cantitativă (78 noi întreprinderi înregistrate în 2013) și 1,5 pp ca pondere în PIB, până la 9,6%, o creștere cu 19% a investițiilor capitale în active fixe. În ansamblu, ÎMM-urile din Transnistria au câștigat 593 mln. "ruble" în 2013, cu 34% mai mult decât în 2012.
-  16 formatori pentru școlile de afaceri (8 femei) au devenit business trainer cu o calificare mai mare, contribuind la dezvoltarea pieței de consultanță locală a afacerilor (oferă servicii în cadrul propriilor companii de consultanță).
-  12 manageri de nivel superior (6 femei) de pe ambele maluri ale râului și-au îmbunătățit înțelegerea metodelor moderne utilizate în sectorul lor după o vizită de studiu în Republica Cehă; au fos semnate 4 contracte de parteneriat;
-  12 antreprenori (2 femei) de pe ambele maluri din domeniul agriculturii și al procesării produselor alimentare utilizează acum tehnologii noi și metode îmbunătățite de lucru în întreprinderile lor ca rezultat al unei vizite de studiu în Israel;
-  Schimbul de experiență: Proiectul a implicat intens formatori și întreprinzători de pe ambele maluri, care au reușit să stabilească relații de business.
 

Durabilitate: Creșterea inițiativei antreprenoriale în Transnistria (deschiderea de noi întreprinderi), corelată cu 3 campanii de promovare a educației în afaceri și a culturii antreprenoriale.

 

Sucursala Rîbnița a fost inaugurată în luna august 2013. Oficul a fost achiziționat din fondurile Camerei de Comerţ şi Industrie din Transnistria, în timp ce lucrările de reparații, mobilierul și echipamentele au fost achiziționate în urma Proiectului Școlii de Afaceri UE-PNUD. În total, în urma implementării proiectului Business School (iulie 2012 - iulie 2014) 93 de persoane (39 femei) au beneficiat de 4 cursuri și seminare pentru antreprenori începători, manageri de nivel mediu și mijlociu.

Locație și contacte

Transnistria

Galerie foto și video